Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala 29 76 50 700

  Sekretariat Naczelnika Urzędu  29 76 50 721

  Wieloosobowe Stanowisko ds.  Sekretariatu SWS

  • Kierujący  tel. 29 76 50 722


  Referat Rachunkowości  i Spraw Wierzycielskich   SER

  • Kierownik referatu   tel.  29 76 50 724
  • księgowość podatku VAT tel.  29 76 50 724
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 29 76 50 724
  • księgowość podatku PIT tel.  29 76 50 725
  • księgowość podatku CIT tel.  29 76 50 725
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych
  • tel. 29 76 50 725
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 29
   76 50 725
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu  terytorialnego tel.  29 76 50 724
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 29 76 50 737
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 29 76 50 725
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 29 76 50 724
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 29 76 50 724
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 29
   76 50 724
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 29
   76 50 724

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel.  29 76 50 727
  • Pracownicy tel. 29 76 50 728

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających  oraz Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników  SKA

  • Kierownik referatu tel. 29 76 50 731
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 29 76 50 707
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 29 76 50 707
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 29 76 50 707
  • zwroty VAT tel.  29 76 50 730
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23  tel.29 76 50 730
  • pozostałe  sprawy  tel. 29 76 50 726
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 29 76 50 730
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 29 76 50730
  • wymiana informacji podatkowych tel. 29 76 50 731

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 29 76 50 712
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 29
   76 50 739
  • kancelaria tel. 29 76 50 700
  • kasy fiskalne tel. 29 76 50 738

   Referat  Orzecznictwa SPV

  • Kierownik referatu tel.  29 76 50 704
  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty CIT (CIT-8), WZS i PIT (wnioski składane przez podatników) tel. 29 76 50 704
  • wniosków o ograniczenie poboru zaliczek tel. 29 76 50 705
  • postępowania podatkowe CIT i PIT (pokontrolne)  tel. 29 76 50 704
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty PCC i postępowania podatkowe PCC (wnioski składane przez podatników) tel. 29 76 50 705
  • orzecznictwo tel. 29 76 50 704
  • nadpłaty tel. 29 76 50 704, 29 76 50 705

  Wieloosobowe Stanowisko ds.  Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierujący tel. 29 76 50 714
  • prowadzenie kontroli podatkowych  tel. 29 76 50 715
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Spraw Karnych Skarbowych oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej SKK
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 29 76 50 716
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości
   tel. 29 76 50 716
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem
   tel. 29 76 50 716  
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:07 Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2019 14:56
  Autor: Roman Gisztarowicz - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anna Sieczkowska