Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • PIT : 29 76 50 739, 29 76 50 729, 29 76 50 730
  • VAT : 29 76 50 704, 29 76 50 705
  • CIT : 29 76 50 739, 29 76 50 729, 29 76 50 730
  • Spadki/darowizny: 29 76 50 710
  • Zaświadczenie dot. podatku od spadków i darowizn: 29 76 50 710
  • Rejestracja podatników: 29 76 50 707
  • Rachunkowość podatkowa : 29 76 50 725 , 29 76 50 724
  • Komórka wierzycielska: 29 76 50 736
  • Komórka wierzycielska (ulgi): 29 76 50 737
  • Egzekucja administracyjna : 29 76 50 726, 29 76 50 728
  Centrala  tel. 29 76 50 700

  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 29 76 50 721
  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia

  Kierujący tel. 29 76 50 722

  Referat Rachunkowości i Spraw Wierzycielskich SER

  Kierownik referatu tel. 29 76 50 725

  • księgowość podatku VAT tel. 29 76 50 724
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 29 76 50 724
  • księgowość podatku PIT tel. 29 76 50 724
  • księgowość podatku CIT tel. 29 76 50 724
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 29 76 50 724
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 29 76 50 724
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy 29 76 50 736
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 29 76 50 736
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 29 76 50 736
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 29 76 50 736
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 29 76 50 736
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 29 76 50 736

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  Kierownik referatu tel. 29 76 50 712

  • podatek od spadków i darowizn tel. 29 76 50 710
  • sala obsługi tel. 29 76 50 739

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  Kierownik referatu tel. 29 76 50 727

  • Pracownicy tel. 29 76 50 728, 29 76-50-726

  Referat Kontroli Podatkowej, Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SKP

  Kierownik referatu tel. 29 76 50 716

  • wnioski o ograniczenie poboru zaliczek tel. 29 76 50 717, 29 76 50 718
  • postępowania podatkowe CIT, PIT, VAT (pokontrolne) tel. 29 76 50 715, 29 76 50 717, 29 76 50 718
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty PCC i postępowania podatkowe PCC i SD (wnioski składane przez podatników) tel. 29 76 50 717, 29 76 50 718
  • wnioski o uwolnienie środków pieniężnych z rachunku VAT split payment 29 76 50 717, 29 76 50 718
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 29 76 50 715, 29 76 50 718

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  Kierownik referatu tel. 29 76 50 714

  • zwroty podatku VAT tel. 29 76 50 704, 29 76 50 705, 29 76 50 713
  • obsługa plików JPK-VAT (Jednolity Plik Kontrolny) 29 76 50 705, 29 76 50 713
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku od towarów i usług tel. 29 76 50 705, 29 76 50 713
  • pozostałe czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku od towarów i usług 29 76 50 705, 29 76 50 713
  • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia skarbowe 29 76 50 713
  • wymiana informacji międzynarodowej tel. 29 76 50 705

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKA – 2

  Kierownik referatu tel. 29 76 50 731

  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 29 76 50 707, 29 76 50 708
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 29 76 50 707, 29 76 50 708
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 29 76 50 707, 29 76 50 708
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych tel. 29 76 50 729 , 29 76 50 730
  • wymiana informacji podatkowych tel. 29 76 50 730
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:07 Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2023 10:09
  Autor: Roman Gisztarowicz - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Hubert Leonik