Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Uprawnione podmioty mogą otrzymać informację o stanie załatwienia spraw nieobjętych tajemnicą skarbową drogą telefoniczną, e-mailową lub poprzez usługę na portalu e-Urząd, podatki.gov.pl.

  Informacja o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania udzielana jest zgodnie z zasadami udostępniania informacji pod nr tel.

  • Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB) - tel. 29 765 07 12
  • Referat Orzecznictwa (SPV) - tel. 29 765 07 04
  • Referat Egzekucji Administracyjnej (SEE) - tel. 29 765 07 28
  • Referat Rachunkowości Podatkowej i Spraw Wierzycielskich (SER) - tel. 29 765 07 24
  • Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKA) - tel. 29 765 07 26
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Sekretariatu (SWS) - tel. 29 765 07 22
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej (SKP) - tel. 29 765 07 15
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKK) - tel. 29 765 07 16
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.07.2015 Data publikacji: 14.07.2015 14:39 Data ostatniej modyfikacji: 21.04.2022 09:43
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska