«Powrót

Kontrole przeprowadzone w 2023 roku

Kontrole przeprowadzone w 2023 roku

Kontrole przeprowadzone w 2023 roku

  • Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie, ul. Gagarina 15, 00-753 Warszawa - Protokół z kontroli Nr 1/16112023/JK z 16 listopada 2023 roku w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego skonfiskowanych podróżnym z bagażu - MUCS w Warszawie, Delegatura UCS III Port Lotniczy w Warszawie, Oddział Celny Osobowy w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

  • Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną w Warszawie nr 1/20102023/Poczta w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III „Port Lotniczy" w Warszawie Oddział Celny I Pocztowy

  • Kontrola przeprowadzona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim nr 20231013/1 w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III Port Lotniczy w Warszawie, Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

  • Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III Port Lotniczy w Warszawie nr PGIS.HTP.4310.19.2023 w zakresie „w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy".

  • Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III Port Lotniczy w Warszawie, Oddział Celny Towarowy I w Warszawie nr PGIS.HTP.4310.7.2023 w zakresie „przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy".

Zasady udostępniania informacji publicznej umieszczone są w zakładce Załatwianie spraw.