«Powrót

Kontrole przeprowadzone w 2018 roku

Kontrole przeprowadzone w 2018 roku

Kontrole przeprowadzone w 2018 roku

 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie nr KBF.410.004.04.2018 P/18/010 w zakresie: Agresywna optymalizacja podatkowa w zakresie CIT;  
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście nr DOW2.0812.3.2018 w zakresie: Zasadność przedłużania terminu zwrotu podatku VAT;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów nr DOW2.0812.29.2018 w zakresie: Prawidłowość i terminowość występowania z wnioskami o przedłużenie dochodzenia do dyrektora izby administracji skarbowej, jako organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów nr DOW2.0812.12.2018.ESI w zakresie: Zasadność przedłużania terminu zwrotu podatku od towarów i usług;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów nr DOW2.0812.19.2018 w zakresie: Przygotowanie Urzędu do obsługi plików JPK_VAT składanych przez mikroprzedsiębiorców;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów nr KBF.410.005.07.2018  P/19/009 w zakresie: Stan organizacji KAS;
 • Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr Nr 01/22032018 w zakresie: ocena dostosowania zakładów przeprowadzających czynności pośrednie (na produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu) i magazynów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr DOW2.0812.27.2018 w zakresie: zabezpieczenie magazynów depozytowych;
 • Kontrola przeprowadzona przez Graniczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie (GSSE) w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym  nr PGIS.HTP.4310.18.2018 w zakresie: przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • Kontrola przeprowadzona przez Graniczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie (GSSE) nr PGIS.HTP.4310.19.2018 w zakresie: przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr DOW2.0812.46.2018 w zakresie: prawidłowość użytkowania broni palnej w odniesieniu do zdarzenia opisanego w meldunku specjalnym nr 448000-CZD.033.55.2018.1.3276 z dnia 16.10.2018 r.;
 • Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr Nr 01/07122018 w zakresie: ocena dostosowania zakładów przeprowadzających czynności pośrednie (na produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu) i magazynów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Zasady udostępniania informacji publicznej umieszczone są w zakładce Załatwianie spraw.