Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie podatki.gov.pl).

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  45 1010 0071 2223 1426 4400 0000

  opłata dodatkowa i kaucja z ustawy o autostradach płatnych oraz KFD
  50 1010 0055 0201 4260 0100 0000
   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  48 1010 0055 0201 4260 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  Rachunki dochodów scentralizowanych - Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  1. 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 - należności z tyt. podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  2. 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 - należności celnych, kar pieniężnych w transporcie drogowym, mandatów kks i innych opłat pobieranych przez organy celne,
  3. 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 - opłata paliwowa,

  Rachunek sum depozytowych scentralizowany - Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:
  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
  - sum depozytowych zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe, zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe, z tyt. Dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucje, opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych, dopłaty do gier hazardowych, zaliczki na WIA i WIT.

  Opłata skarbowa:
  ING Bank Śląski S.A o/Siedlce
  Urząd Miasta Siedlce

  22 1050 0099 6192 5550 1000 0010