Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 692 427 382.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Sekretariat Naczelnika Urzędu 25 63 31 525 wew. 254

  Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik referatu tel. 25 63 31 525 wew. 251
  • kancelaria tel. 25 63 31 525 wew. 264, 289

  Dział Rachunkowości SER

  • Kierownik działu tel. 25 64 42 850 wew. 203
  • księgowość podatku VAT tel. 25 64 42 850 wew. 201, 204
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 25 64 42 850 wew. 201, 204
  • księgowość podatku PIT tel. 25 64 42 850 wew. 201, 204, 205
  • księgowość podatku CIT tel. 25 64 42 850 wew. 201, 205
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel.
   25 64 42 850 wew. 204, 205
  • księgowość podatku PCC, SD i KP tel. 25 64 42 850 wew. 202

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik Działu tel. 25 64 44 783 wew. 306
  • Pracownicy tel. 25 63 27 372 wew. 301, 302, 305, 315, 307, 317, 309, 310,

  Dział Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik działu tel. 25 64 41 750 wew. 228
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 25 64 41 750 wew. 221, 220, 210
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 25 64 41 750 wew. 226
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 25 64 41 750 wew. 227
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 25 64 41 750 wew. 227
  • postępowania w zakresie ustanowienia / wykreślenia hipoteki tel. 25
   64 41 750 wew. 227
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 25 64 41 750 wew. 227

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

  • Kierownik referatu tel. 25 63 28 720 wew. 261
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 25 63 28 720 wew. 293
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, tel. 25 63 28 720 wew. 259, 260, 293
  • wydawanie potwierdzenia numeru NIP, potwierdzenie statusu podatnika VAT i / lub VIES tel. 25 63 38 720 wew. 293, 260, 259
  • zadania w zakresie rejestracji osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tel. 25 63 28 720 wew. 259, 260, 293
  • zadania w zakresie rejestracji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą tel. 25 63 28 720 wew. 259, 260, 293
  • zadania w zakresie rejestracji pełnomocnictw UPL-1, odwołania pełnomocnictwa OPL-1 tel. 25 63 38 720 wew. 263
  • zadania w zakresie rejestracji zużywających podmiotów olejowych tel. 25 63 28 720 wew. 263

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 25 63 31 525 wew. 250
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 25
   63 28 720 wew. 262, 291, 292,
  • kasy fiskalne tel. 25 63 28 720 wew. 274
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 25 63 28 720 wew. 275
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, VIES tel. 25
   63 28 720 wew. 275

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik referatu tel. 25 64 41 750 wew. 206:
  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty CIT (CIT-8), WZS i PIT (wnioski składane przez podatników) tel. 25 64 41 750 wew. 209
  • wniosków o ograniczenie poboru zaliczek
  • zawiązanie podatkowych grup kapitałowych tel. 25 64 41 750 wew. 209
  • postępowania podatkowe CIT i PIT (pokontrolne) tel. 25 64 41 750 wew. 209
  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty CIT (CIT-8), WZS i PIT (wnioski składane przez podatników) tel. 25 64 41 750 wew. 209
  • zawiązanie podatkowych grup kapitałowych tel. 25 64 41 750 wew. 209
  • postępowania podatkowe CIT i PIT, FIN (pokontrolne) tel. 25 64 41 750 wew. 209
  • orzecznictwo tel. 25 64 41 750 wew. 207, 208, 211, 212, 209
  • nadpłaty tel. 25 64 41 750 wew. 207, 208, 211, 212, 209
  • nadpłaty w podatku VAT tel. 25 64 41 750 wew. 207, 209
  • postępowania podatkowe w zakresie VAT tel. 25 64 41 750 wew. 207, 209

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik Referatu 25 64 41 850 wew. 214
  • Postępowania podatkowe, nadpłaty, zwroty podatku w zakresie SD i PCC tel. 25 64 41 850 wew. 213, 215
  • Czynności sprawdzające w podatku SD i PCC tel. 25 64 41 850 wew. 213, 215
  • Przyjmowanie wniosków, zgłoszeń, zeznań oraz wydawanie zaświadczeń tel. 25 63 28 720 wew. 281

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 25 63 24 880 wew. 269
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23 tel. 25 63 24 880 wew. 207, 270, 271, 288, 304, 403
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 25 63 24 880 wew. 207, 270, 271, 288, 304
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 25 63 24 880 wew. 207, 270, 271, 288, 304, 403
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 25 63 24 880 wew. 270

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik referatu tel. 25 63 24 880 wew. 267
  • zeznania podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdania finansowe 25 63 24 880 wew. 267
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) tel. 25 63 24 880 wew. 268, 238, 234, 273, 296, 237, 267
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR 25 63 24 880 wew. 268, 238, 234, 273, 296, 237, 267
  • wymiana informacji międzynarodowej tel. 25 63 24880 wew. 234

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik referatu tel. 25 63 27 630 wew. 231
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 25 63 27 630 wew. 218, 219, 229, 230, 232

  WSP ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Kierujący WSP ds. Karnych Skarbowych tel. 25 63 27 361 wew. 217
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 25 63 27 361 wew. 217,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 25
   63 27 361 wew. 217,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 25
   63 27 361 wew. 217
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 10:42 Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2023 13:11
  Autor: Patryk Hanisch - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska