Telefony

  Telefony

  Telefony

  Sekretariat Naczelnika Urzędu 25 63 31 525 wew. 254
  Referat do spraw Sekretariatu SWS

  • Kierownik referatu tel. 25 63 31 525 wew. 251
  • kancelaria tel. 25 63 31 525 wew. 264, 289

  Dział Rachunkowości SER

  • Kierownik działu  tel. 25 64 42 850 wew. 200
  • księgowość podatku VAT tel. 25 64 42 850 wew. 201, 204
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 25 64 42 850 wew. 201,204
  • księgowość podatku PIT tel. 25 64 42 850 wew. 201, 204, 205
  • księgowość podatku CIT tel. 25 64 42 850 wew. 201, 205
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel.
   25 64 42 850 wew. 201, 205
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 25 64 42 850 wew. 202
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 25 64 42 850 wew. 203

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik Działu tel.  25 64 44 783 wew. 306
  • Pracownicy tel 25 63 27 372 wew. 301, 302, 305, 315, 307, 317, 309, 310,

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 25 64 41 750 wew. 228
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 25 64 41 750 wew. 221, 220
  •  wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 25 64 41 750 wew. 226
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 25 64 41 750 wew. 210, 227
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 25 64 41 750 wew. 210, 227
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 25
   64 41 750 wew. 210, 227
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 25 64 41 750 wew. 210, 227

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

  • Kierownik działu tel. 25 63 28 720 wew. 261
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 25 63 28 720 wew. 293
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 25 63 28 720 wew. 259, 260, 293
  • wydawanie zaświadczeń, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 25 63 38 720 wew. 293, 260, 259

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 25 63 31 525 wew. 250
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 25
   63 28 720 wew. 291
  • kasy fiskalne tel. 25 63 28 720 wew. 274
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 25 63 28 720 wew. 275
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1,  VIES tel. 25
   63 28 720 wew. 275

  Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik referatu tel. 25 64 41 750 wew. 206:  
  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty CIT (CIT-8), WZS i PIT (wnioski składane przez podatników) tel. 25 64 41 750 wew. 209
  • wniosków o ograniczenie poboru zaliczek
  • zawiązanie podatkowych grup kapitałowych tel. 25 64 41 750 wew. 209
  • postępowania podatkowe CIT i PIT (pokontrolne) tel. 25 64 41 750 wew. 209
  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty CIT (CIT-8), WZS i PIT (wnioski składane przez podatników) tel. 25 64 41 750 wew. 209
  • zawiązanie podatkowych grup kapitałowych tel. 25 64 41 750 wew. 209
  • postępowania podatkowe CIT i PIT, FIN (pokontrolne) tel. 25 64 41 750 wew. 209
  • orzecznictwo  tel. 25 64 41 750 wew. 207, 208, 211, 212, 209
  • nadpłaty tel. 25 64 41 750 wew. 207, 208, 211, 212, 209
  • nadpłaty w podatku VAT tel. 25 64 41 750 wew. 207, 209
  • postępowania podatkowe w zakresie VAT tel.  25 64 41 750 wew. 207, 209

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  • Kierownik działu tel. 25 63 24 880 wew. 269
  • zeznania podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdania finansowe  tel. 25 63 24 880 wew. 267
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC tel. 25 63 24 880 wew. 267, 273, 265, 296, 268
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR  tel.
   25 63 24 880 wew. 273, 265, 296, 268
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23  tel. 25 63 24 880 wew. 270, 288, 271, 292, 297
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 25 63 24 880 wew. 270, 288, 271
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 25 63 24 880 wew. 270, 288, 271

  Referat Wymiany Informacji Międzynarodowej SKM

  • Kierujący tel. 25 63 24 880 wew. 234
  •  wymiana informacji podatkowych  tel. 25 63 24 880 wew. 234
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 25 63 24 880 wew. 234

   Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik działu tel. 25 63 27 630 wew. 231
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 25 63 27 630 wew. 218, 219, 229, 230, 232

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik referatu tel. 25 63 27 361 wew. 217
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 25 63 27 361 wew. 217,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 25
   63 27 361 wew. 217,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 25
   63 27 361 wew. 217
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 10:42 Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2019 14:20
  Autor: Patryk Hanisch - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anna Sieczkowska