«Powrót

Kontrole przeprowadzone w 2022 roku

Kontrole przeprowadzone w 2022 roku

Kontrole przeprowadzone w 2022 roku

 • Kontrola Państwowej Straży Pożarnej nr PZ.52800.3.2022.5 w Urzędzie Skarbowym w Legionowie
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Urzędzie Skarbowym w Grójcu HPN.9020.1.2.2022 w zakresie utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy;
 • Kontrola Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie nr  1/12102022/POCZTA dotycząca przestrzegania przepisów określających wymagania w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego skonfiskowanych podróżnym z bagażu w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie III „Port Lotniczy" w Oddziale Celnym I Pocztowy w Warszawie;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym KBF.410.003.02.2022 w zakresie: Działania Krajowej Administracji Skarbowej w celu ograniczenia szarej strefy w Internecie;
 • Kontrola Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie nr PIW.PU.555.92.1.2022 dotycząca przestrzegania przepisów określających wymagania w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego skonfiskowanych podróżnym z bagażu w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie III „Port Lotniczy";
 • Kontrola Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nr PGIS.HTP.4310.20.2022 dotyczącej przestrzegania przepisów określających wymagania w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego skonfiskowanych podróżnym z bagażu w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie III „Port Lotniczy" w Warszawie;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Urzędzie Skarbowym w Legionowie nr DOM9.0812.2.2022 w zakresie: Prawidłowość prowadzenia kontroli podatkowych w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 • Kontrola Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim nr 20220713/1 dotycząca przestrzegania przepisów określających wymagania w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego skonfiskowanych podróżnym z bagażu w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie III „Port Lotniczy" w Oddziale Celnym Port Lotniczy Warszawa–Modlin;
 • Kontrola Państwowej Straży Pożarnej nr PZ.52800.3.2022.2 w Urzędzie Skarbowym w Legionowie;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Urzędzie Skarbowym w Legionowie nr DOM9.0812.2.2022  w zakresie: Prawidłowość prowadzenia kontroli podatkowych w  okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie nr DOM10.0812.8.2021 w zakresie „Ocena prawidłowości i skuteczności prowadzenia analiz typujących podatników do kontroli".

 • Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nr PGIS.HTP.4310.7.2022 w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr  w zakresie: przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy w Delegaturze MUCS III Port Lotniczy w Warszawie (02-158), ul. Wirażowa 35.;

 • Kontrola przeprowadzona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie nr PIW.PU.555.92.1.2022 w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr  w zakresie: przestrzegania przepisów określających wymagania w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego skonfiskowanych podróżnym z bagażu w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie III „Port Lotniczy" w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa;

 • Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nr PGIS.HTP.4310.20.2022 w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr  w zakresie: przestrzegania przepisów określających wymagania w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego skonfiskowanych podróżnym z bagażu w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie III „Port Lotniczy" w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

   

Zasady udostępniania informacji publicznej umieszczone są w zakładce Załatwianie spraw.