Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Centrala tel. 25 79 22 448 lub 25 79 22 405 fax 25 79 22 448 wew. 37
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 25 79 22 448 wew. 31

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia SWW

  • Kierujący komórką tel. 25 79 22 448 wew. 42
  • kancelaria tel. 25 79 22 448 wew. 42

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 25 79 22 448 wew. 52
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 25 79 22 448 wew. 50 oraz 53
  • kasy fiskalne tel. 25 79 22 448 wew. 49

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik referatu  tel. 25 79 22 448 wew. 39

  tel. 25 79 22 448 wew. 38

  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu
  • księgowość podatku PIT
  • księgowość podatku CIT
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego

  tel. 25 79 22 448 wew. 36

  • księgowość podatku VAT
  • księgowość zwroty z podatku
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych

  Dział Kontroli Podatkowej, Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych SKP

  • Kierownik działu tel.  25 79 22 448 wew. 32


  Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych SKP1

  • Kierujący komórką tel.  25 79 22 448 wew. 56

  tel.  25 79 22 448 wew. 40

  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1
  • wydawanie zaświadczeń (potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES)

  tel.  25 79 22 448 wew. 57,56

  • prowadzenie kontroli podatkowych
  • prowadzenie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów podatkowych

  tel.  25 79 22 448 wew. 58

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem
  • wymiana informacji podatkowych
  • obsługa bieżąca VAT-UE
  • czynności sprawdzające w zakresie VAT-UE

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKP2

  • Kierujący komórką  tel.  25 79 22 448 w. 54

  tel.  25 79 22 448 wew. 41

  • czynności  analityczne i sprawdzające w zakresie podatku PIT, PPL, PPE, PPR
  • czynności  analityczne i sprawdzające w zakresie podatku CIT

  tel.  25 79 22 448 wew. 54

  • zwroty VAT
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT
  • pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Pod. Dochodowych i Pod. od Towarów i Usług oraz Pod. Majątkowych i Sektorowych  SPV

  • Kierujący komórką tel. 25 79 22 448 wew. 34

  tel. 25 79 22 448 wew. 48

  • postępowania podatkowe w zakresie VAT, PIT, CIT
  • postępowania podatkowe w sprawie stwierdzenia nadpłaty CIT (CIT-8) i PIT (wnioski składane przez podatników)
  • postępowania  podatkowe w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku VAT (wnioski składane przez podatników)
  • postępowania podatkowe w sprawie  ograniczenia poboru zaliczek
  • postępowania podatkowe w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
  • postępowania podatkowe w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych
  • postępowania podatkowe w sprawie wymiaru pod. dochodowego od osób fizycznych od dochodów z działów specjalnych  produkcji rolnej
  • postępowania podatkowe w sprawie ustalenia wysokości stawki karty podatkowej
  • postępowania podatkowe  w  ramach split payment  (podzielona płatność)

  tel. 25 79 22 448 wew. 51

  • postępowania podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn
  • postępowania podatkowe PCC, postępowania podatkowe w sprawie stwierdzenia nadpłaty PCC  (wnioski składane przez podatników)
  • wydawanie zaświadczeń o zapłaceniu podatku lub zwolnienia z jego zapłacenia z tyt. ujawnionego majątku nabytego w podatku od spadków i darowizn

  Dział Egzekucji Administracyjnej i Spraw Wierzycielskich SEE

  • Kierownik działu tel. 25 79 22 448 wew. 46
  • poborcy skarbowi tel. 25 79 22 448 wew. 33
  • inspektorzy tel. 25 79 22 448 wew. 45

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wierzycielskich SEE1

  • Kierujący komórką tel. 25 79 22 448 wew. 44
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 25 79 22 448 wew. 44


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2020 13:08
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Węgrowie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska