Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • 25 785 96 41
  • 797 969 063

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Polski Ład, PIT,CIT, VAT: 25 785 96 41 lub 797 969 063

  Spadki/ darowizny w tym zaświadczenia : 25 785 96 48 lub 797 969 063

  Rejestracja podatników: 25 785 96 76, 25 785 96 77

  Czynności sprawdzające: 25 785 96 67, 25 785 96 89

  Kontrola podatkowa: 25 785 96 72, 25 785 96 73

  Egzekucja administracyjna: 25 785 96 78, 25 785 96 79

  Komórka wierzycielska (ulgi)/ zaległości: 25 785 96 56, 25 785 96 55

  Rachunkowość podatkowa: 25 785 96 85, 25 785 96 82

  Centrala 25 785 96 00

  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 25 785 96 50

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia SWW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Wsparcia tel. 25 785 96 53
  • Kancelaria tel. 25 785 96 52, 25 785 96 53

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik Referatu tel. 25 785 96 62
  • Pracownicy tel. 25 785 96 75, 25 785 96 78, 25 785 96 79

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wierzycielskich SEW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 25 785 96 60
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 25 785 96 56, 25 785 96 55
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 25 785 96 56, 25 785 96 55
  • postępowania w zakresie : zabezpieczeń; wstrzymania wykonania decyzji; ustanowienia/wykreślenia hipoteki; zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych - tel. 25 785 96 56, 25 785 96 55

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik Referatu tel. 25 785 96 61
  • księgowość podatku PIT-37; PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 25 785 96 82, 25 785 96 86, tel. 25 785 96 87
  • księgowość: podatku PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-38, CIT; zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych tel. 25 785 96 85
  • księgowość podatku VAT tel. 25 785 96 82

  Dział Obsługi Bezpośredniej, Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SOB

  • Kierownik Działu tel. 25 785 96 45
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 25 785 96 41, 25 785 96 43 lub 797 969 063
  • w zakresie:
  • zaświadczeń: 25 785 96 41, 25 785 96 43, 25 785 96 48 lub 797 969 063,
  • kas fiskalnych; podatku od czynności cywilnoprawnych; czynności sprawdzających podatek PCC, SD 25 785 96 41 lub 797 969 063,
  • podatku od spadków i darowizn; postępowania podatkowe tel. 25 785 96 41, 25 785 96 48

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  • Kierownik Referatu tel. 25 785 96 83
  • zwroty VAT i czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT tel. 25 785 96 67, 25 785 96 68,
  • czynności sprawdzające podatek PIT, PPL, PPE, PPW, CIT tel. 25 785 96 89
  • czynności sprawdzające odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat; wymiana informacji podatkowych, obsługa bieżąca VAT-UE tel. 25 785 96 88
  • czynności sprawdzające w zakresie JPK_VAT tel. 25 785 96 67

  Referat Kontroli Podatkowej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych SKP

  • Kierownik Referatu tel. 25 785 96 58
  • zadania w zakresie rejestracji tel. 25 785 96 76, 25 785 96 77,
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 25 785 96 72, 25 785 96 73, 25 785 96 64,
  • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 25 785 96 65
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2023 13:24
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Węgrowie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska