Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

  26 1010 0071 2223 1441 4400 0000

  opłata dodatkowa i kaucja z ustawy o autostradach płatnych oraz KFD

  54 1010 0055 0201 4410 0100 0000

  NBP O/O Warszawa

  Referat Egzekucji - rachunek sum depozytowych (wpłaty z zajęcia wierzytelności)
  71 1010 1010 0273 2613 9120 0000

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  52 1010 0055 0201 4410 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  PKO BP O/O w Węgrowie

  75 1020 4476 0000 8902 0094 6004