Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  mandaty, grzywny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  88 1010 1010 0273 2622 2700 0000

  podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT, ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy, umowy zlecenia
  94 1010 1010 0273 2622 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych -CIT
  97 1010 1010 0273 2622 2100 0000

  podatek od towarów i usług -VAT
  47 1010 1010 0273 2622 2200 0000

  Referat Egzekucji - rachunek sum depozytowych (wpłaty z zajęcia wierzytelności)
  71 1010 1010 0273 2613 9120 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  52 1010 0055 0201 4410 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  PKO BP O/O w Węgrowie

  75 1020 4476 0000 8902 0094 6004