Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Edyta Bardadyn


  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:
  1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i
      niepodatkowych;
  2) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na
       raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3) wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4) udziela pracownikom upoważnień;
  5) zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6) podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia
      organizacyjne pracownikom;
  7) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą wszystkich komórek organizacyjnych
       Urzędu.


  W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1) Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia (SWW);
  2) Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB);
  3) Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów
       i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV);
  4) Dział Egzekucji Administracyjnej i Spraw Wierzycielskich (SEE), w skład
       którego wchodzi Wieloosobowe Stanowisko ds. Wierzycielskich (SEE1);
  5) Referat Rachunkowości (SER);
  6) Dział Kontroli Podatkowej, Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych (SKP), w skład którego wchodzi:
  a) Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej, Identyfikacji i Rejestracji
       Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych (SKP1),
  b) Wieloosobowe Stanowisko ds. Czynności Analitycznych i Sprawdzających
       (SKP2).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 12:36 Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2019 08:02
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Węgrowie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Karol Owczarek