Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik - Edyta Bardadyn

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

  W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia (SWW);
  2. Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB);
  3. Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV);
  4. Dział Egzekucji Administracyjnej i Spraw Wierzycielskich (SEE), w skład którego wchodzi Wieloosobowe Stanowisko ds. Wierzycielskich (SEE1);
  5. Referat Rachunkowości (SER);
  6. Dział Kontroli Podatkowej, Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych (SKP), w skład którego wchodzi:
   1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych (SKP1),
   2. Wieloosobowe Stanowisko ds. Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKP2).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 12:36 Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2020 10:10
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Węgrowie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska