Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 

  • 22 78 77 582 wew. 155

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala
  22 787 75 82
  22 787 75 83
  22 787 75 84     

  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 78 77 582 wew. 110, fax. 22 78 76 510

  Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik referatu tel. 22 78 77 582 wew. 175
  • kadry tel. 22 78 77 582 wew. 143, 175
  • centrala telefoniczna tel. 22 78 77 582 wew. 100
  • Pracownicy tel. 22 787 77 582 wew. 166,167

  Pierwszy Dział Rachunkowości SER- 1

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 169
  • księgowość podatku VAT tel. 22 78 77 582 wew. 185
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 22 78 77 582 wew. 185
  • księgowość podatku PCC, karta podatkowa, spadki i darowizny tel. 22 78 77 582 wew. 138
  • księgowość podatku PIT-37 tel. 22 78 77 582 wew. 173

  Drugi Dział Rachunkowości SER- 2

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 139
  • księgowość podatku PIT - 36 /36L, PIT-38 22 78 77 582 wew. 164
  • księgowość podatku CIT tel. 22 78 77 582 wew. 107
  • księgowość podatku PPE, PPD, PPR, PIT-4 22 78 77 582 wew. 132

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-1

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 199
  • Pracownicy tel. 22 78 77 582 wew. 196, 171, 204

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE-2

  • Kierownik referatu tel. 22 78 77 582 wew. 199
  • Pracownicy tel. 22 78 77 582 wew. 194, 190, 182

  Dział Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 113
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 78 77 582 wew. 183, 145
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 78 77 582 wew. 144
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 78 77 582 wew. 144
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 78 77 582 wew. 144
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 78 77 582 wew. 144

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 134
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 78 77 582 wew. 172, 189

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 157
  • zadania w zakresie: rejestracji zgłoszeń NIP-2, NIP-8, NIP-7, wniosków CEIDG, rejestracji i likwidacji spółek, rejestracji podatników do VAT i VIES, wyboru i zmiany formy opodatkowania tel. 22 78 77 582 wew. 150, 278
  • pełnomocnictwa UPL-1/OPL-1, zgłoszenia ZAP-3, najem okazjonalny, oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków tel. 22 78 77 582 wew. 135
  • wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w rejestrze podatników tel. 22 78 77 582 wew. 151

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 119
  • kasy fiskalne tel. kom. 605 426 330
  • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości tel. 22 78 77 582 wew. 205
  • podatek od czynności cywilnoprawnych PCC tel. 22 78 77 582 wew. 168
  • wydawanie zaświadczeń o przychodach/dochodach, zaświadczenia w sprawie statusu podatnika VAT tel. 22 78 77 582 wew. 115
  • udzielanie podstawowych informacji w zakresie prawa podatkowego tel. 22 78 77 582 wew. 115

  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 109
  • wprowadzanie danych z zeznań podatkowych, deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 78 77 582 wew. 188, 170
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych i instytucji zewnętrznych oraz Komorników Sadowych tel. 22 78 77 582 wew. 149

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 129
  • opodatkowanie działalności w formie karty podatkowej oraz osoby duchowne tel. 22 78 77 582 wew. 137
  • postępowania podatkowe CIT, PIT, VAT tel. 22 78 77 582 wew. 121, 148, 158
  • orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe tel. 22 78 77 582 wew. 158
  • prowadzenie postępowań o wykroczenia skarbowe 22 78 77 582 wew. 178

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 165
  • czynności sprawdzające oraz prowadzenie postępowań w zakresie podatku od spadków
   i darowizn- sprawy dotyczące spadków i zasiedzeń 22 78 77 582 wew. 154, 176
  • czynności sprawdzające oraz prowadzenie postępowań w zakresie podatku od spadków
   i darowizn- sprawy dotyczące darowizn 22 78 77 582 wew. 101
  • czynności sprawdzające oraz prowadzenie postępowań w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych tel. 22 78 77 582 wew. 177
  • wydawanie zaświadczeń na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn tel. 22 78 77 582 wew. 101

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 142
  • czynności sprawdzające - zasadność zwrotu VAT tel. 22 78 77 582 wew. 103, 104
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel. 22 78 77 582 wew. 108
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 78 77 582 wew. 133

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 128
  • dochody uzyskiwane za granicą tel. 22 78 77 582 wew. 116
  • czynności sprawdzające CIT, tel. 22 78 77 582 wew. 125
  • czynności sprawdzające PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-4R, PIT-11 tel. 22 78 77 582 wew. 122, 124, 136

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik referatu tel. 22 78 77 582 wew. 130
  • pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego tel. 22 78 77 582 wew. 179, 174
  • pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego,
   w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonych przez podatnika tel. 22 78 77 582 wew. 123
  • analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym tel. 22 78 77 582 wew. 123

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 126
  • odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia tel. 22 78 77 582 wew. 112, 118
  • czynności sprawdzające PIT-37, PIT-38, PIT-OP tel. 22 78 77 582 wew. 120, 102

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik referatu tel. 22 78 77 582 wew. 195
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 78 77 582 wew. 192, 198

  Trzeci Dział Spraw Karnych Skarbowych SKK-3 Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

  • pracownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 131

  Trzynasty Dział Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 153
  • pracownicy działu tel. 22 78 77 582 wew. 193, 191
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:43 Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2024 12:15
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska