Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala 22 78 77 582    
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 78 77 582 wew. 110, fax. 22 78 76 510

  Referat ds. Sekretariatu SWS

  • Kierownik referatu tel. 22 78 77 582 wew. 175
  • kadry tel. 22 78 77 582  wew. 143, 175
  • centrala telefoniczna tel. 22 78 77 582 wew. 100

  Pierwszy Dział Rachunkowości SER- 1

  • Kierownik działu  tel. 22 78 77 582 wew. 169
  • księgowość podatku VAT tel. 22 78 77 582 wew. 178, 185
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 22 78 77 582 wew. 178, 185
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 22 78 77 582 wew. 138
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 22 78 77 582 wew. 145

  Drugi Dział Rachunkowości SER- 2

  • Kierownik działu  tel. 22 78 77 582 wew. 139
  • księgowość podatku PIT - 37 tel. 22 78 77 582 wew. 141
  • księgowość podatku PIT - 36 /36L tel. 22 78 77 582 wew. 140, 164
  • księgowość podatku PIT - 4 tel. 22 78 77 582 wew. 102
  • księgowość podatku CIT tel. 22 78 77 582 wew. 132
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 22 78 77 582 wew. 132

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 180
  • Pracownicy tel. 22 78 77 582 wew. 171, 182, 190, 194, 196, 203, 204
  • Poborcy tel.22 78 77 582 wew. 134

  Dział Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582  wew. 173
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy   tel. 22 78 77 582 wew.107, 144, 183, 184
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 78 77 582 wew. 172, 189
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 78 77 582 wew. 107
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 78 77 582 wew. 107
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 78 77 582   wew. 172, 189
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 78 77 582 wew. 144

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

  • Kierownik działu tel.22 78 77 582  wew. 157
  • zadania w zakresie: rejestracji zgłoszeń NIP-2, NIP-8, wniosków CEIDG , rejestracji  i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES tel. 22 78 77 582 wew. 150, 163
  • pełnomocnictwa UPL-1 ,wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, o figurowaniu w rejestrze podatników ) tel. 22 78 77 582 wew. 135
  • zadania w zakresie: rejestracji zgłoszeń  ZAP-3, NIP-7 tel. 22 78 77 582 wew. 135
  • zadania w zakresie: udzielanie odpowiedzi na wnioski komorników sądowych   o udostepnienie danych tel. 22 78 77 582 wew. 111

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 119
  • wprowadzanie danych z zeznań podatkowych, deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 78 77 582 wew. 149, 188, 170
  • kancelaria Urzędu Skarbowego tel. 22 78 77 582 wew. 167
  • kasy fiskalne tel. 22 78 77 582 wew. 109
  • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości  tel. 22 78 77 582 wew. 205, fax. 22 78 76 511
  • podatek od czynności cywilnoprawnych PCC tel. 22 78 77 582 wew. 168

  Dział  Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 129

  Realizacja zadań w zakresie:  

  • opodatkowania działalności w formie karty podatkowej tel. 22 78 77 582 wew. 137
  • postępowania podatkowe CIT, PIT, VAT tel. 22 78 77 582 wew. 121, 137, 148, 158
  • orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe tel. 22 78 77 582  wew. 158

  Dział Podatków Majątkowych i  Sektorowych SPM

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582  wew. 165
  • prowadzenie postępowań w zakresie podatku od spadków i darowizn tel. 22 78 77 582 wew.  101, 154, 176  
  • prowadzenie postepowań w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych   tel. 22 78 77 582  wew. 177   
  • wydawanie zaświadczeń na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn tel. 22 78 77 582 wew. 101, 154                                                  

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 142
  • zwroty i nadpłaty VAT tel. (22 78 77 582 wew. 103, 104
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel. 22 78 77 582 wew. 108, 133
  • zaświadczenia w sprawie statusu podatnika VAT tel. 22 78 77 582 wew. 103, 104
  • przywracanie rejestracji do VAT tel. 22 78 77 582 wew. 103, 104
  • Mechanizm Podzielonej Płatności – wnioski w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT tel. 22 78 77 582    wew. 103, 104
  • pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług        tel. 22 78 77 582 wew. 103, 104, 108, 133

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 126
  • zeznania i deklaracje podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdania finansowe  tel. 22 78 77 582 wew. 125
  • zeznania podatników podatku PIT, PPE, PPW, PPL (bez wpłat) tel. 22 78 77 582 wew. 120, 122, 124
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR (bez wpłat) tel. 22 78 77 582 wew. 136
  • deklaracje podatników podatku FIN, PSD, SPW (bez wpłat)  tel. 22 78 77 582   wew. 125
  • obsługa podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego (z wyłączeniem karty podatkowej) tel. 22 78 77 582  wew. 115
  • zaświadczenia o dochodach tel.22 78 77 582 wew. 115
  • odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia tel. 22 78 77 582 wew. 112
  • opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą tel. 22 78 77 582 wew. 116

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik referatu tel. 22 78 77 582 wew. 130
  • pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego tel. 22 78 77 582 wew. 174, 179
  • pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonych przez podatnika tel. 22 78 77 582 wew. 123
  • analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym tel. 22 78 77 582 wew. 123
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej SKM
  • wymiana informacji podatkowych  tel. 22 78 77 582 wew. 128
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 78 77 582 wew. 128

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik działu tel. 22 78 77 582 wew. 199
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 78 77 582 wew. 191, 192, 193, 195, 198

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem
   tel. 22 78 77 582 wew. 113, 131
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:43 Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2019 12:08
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Karol Owczarek