Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  61 1010 0071 2223 1444 4400 0000

   

  NBP O/O Warszawa

  sumy depozytowe
  04 1010 1010 0350 7313 9120 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (SD), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  14 1010 0055 0201 4440 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
  Urząd Miejski w Zwoleniu
  Pl. J. Kochanowskiego 1

  68 9157 0002 0000 0000 2150 0001