Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • czynności sprawdzające PIT osoby bez działalności gospodarczej – nr telefonu 22 57 08 816, 817 
  • czynności sprawdzające  PIT działalność gospodarcza, najem  – nr telefonu 22 57 08 812, 813
  • czynności sprawdzające  VAT – nr telefonu  22 57 08 934, 935, 936, 955
  • czynności sprawdzające  CIT – nr telefonu 22 57 08 814
  • jednolite Pliki Kontrolne – nr telefonu 48 368 14 48, 48 368 14 57

  • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/ CFR-1/ zaświadczenia o dochodach/ Vat czynny, zwolniony/ Epuap potwierdzenie/unieważnienie profilu  –  nr telefonu – 22 57 08 857, 864, 870, 871
  • spadki/darowizny/ PCC – nr telefonu  22 57 08 851, 855, 942, 920
  • rejestracja podatników – nr telefonu 22 57 08 927, 930, 971
  • egzekucja administracyjna – nr telefonu 22 57 08 823, 829 
  • rachunkowość podatkowa – nr telefonu 22 57 08 830, 833, 836 
  • komórka wierzycielska – nr telefonu 22 57 08 917, 918, 919
  • ulgi, umorzenia  – nr telefonu 22 57 08 921,923
  • sprawy karne skarbowe - nr telefonu 22 57 08 832, 880, 881
  • sprzedaż nieruchomości PIT-39 - nr telefonu 22 57 08 937, 940
  • sprzedaż nieruchomości PIT-39 - nr telefonu 22 57 08 937, 940.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala 22 570 88 00

  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 570 89 04


  Dział do spraw Sekretariatu SWW

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 02

  o   Kancelaria tel. 22 570 88 11

  o   Pracownicy tel. 22 570 89 01

  Pierwszy Dział Rachunkowości SER-1

  o   Kierownik działu  tel. 22 570 88 08

  o   księgowość podatku dochodowego:  

  o   tel. 22 570 88 36; (PIT-37, PIT-38),  

  o   tel. 22 570 88 45  (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (litery: C,J,K,M,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ż,Ź),

  o   tel. 22 570 88 10 (PIT-4R, PIT-8AR),

  o   tel. 22 570 88 09 (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-39 ( litery: A,B,D,E,F,G,H,I,L,Ł,N,Ń,O,P)

  Drugi Dział Rachunkowości SER-2

  o   Kierownik działu  tel. 22 570 88 35

  o   księgowość podatku VAT tel. 22 570 88 30,  22 570 88 31, 22 570 88 33

  o   księgowość zwroty z podatku VAT tel.  22 570 88 33

  o   księgowość podatku CIT tel.  22 570 88 30

  o   księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel.  22 570 88 30

  o   księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel.  22 570 88 31

  o   księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel.  22 570 88 30        

  Referat Rachunkowości SER-3

         o   Kierownik referatu tel. 22 570 88 08

         o   Kwoty do wyjaśnienia KDW tel.22 570 88 09

         o   Zajęcia wierzytelności od Komorników Sądowych tel.22 570 88 09

         o   Sumy Depozytowe tel.22 570 88 10

         o   Dochody Budżetu Państwa (GK – mandaty wystawione przez Naczelnika Urzędu, WRO, WRD,WKE, WKP) tel. 22 570 88 10

         o   Zajęcia wierzytelności od Komorników Sądowych tel.22 570 88 10

  Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-1

  o   Kierownik działu. tel. 22 570 88 21

  o   Pracownicy tel. 22 570 88 24, 22 570 88 25, 22 570 88 29

  Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-2

  o   Kierownik działu tel.22 570 88 28

  o   Pracownicy tel. 22 570 88 22, 22 570 88 23, 22 570 88 26

  Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich SEW-1

  o   Kierownik Działu tel. 22 570 89 22

  o   w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 570 89 21, 22 570 89 23

  o   wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych tel.  22 570 89 32

  o   postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 570 89 21,  22 570 89 23

  o   postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 570 89 21, 22 570 89 23

  o   postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 570 89 23

  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich SEW-2

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 18

  o   postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 570 89 18

  o   postępowania dotyczące orzeczenia odpowiedzialności osób trzecich, upadłości, nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności tel.  22 570 89 17, tel. 22 570 89 19,

  o   poszukiwanie majątku zobowiązanych tel.  22 570 89 16,  22 570 89 18.

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 29

  o   zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 22 570 89 71

  o   zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES tel. 22 570 89 71

  o   zadania w zakresie rejestracji wniosków CEIDG-1 tel. 22 570 89 30

  o   zadania w zakresie rejestracji i likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej, weryfikacji podatników VAT i VIES tel. 22 570 89 30

  o   pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 570 89 27

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  o   Kierownik działu tel. 22 570 88 70

  o   wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych, e-deklaracje tel. 22 570 88 64, 22 570 88 70

  o   kasy fiskalne tel. 22 570 88 04

  o   zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach tel. 22 570 88 57

  o   zaświadczenia o dochodach tel. 22 570 88 71

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  o   Kierownik działu tel.  22 570 89 41

  o   postępowania podatkowe CIT,  PIT, VAT (pokontrolne i inne ) tel. 22 570 89 25, 22 570 89 26

  o   Karta podatkowa, Osoby Duchowne, Działy  Specjalne Produkty Rolnej  tel. 22 570 89 24

  Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 38

  o   odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych – czynności sprawdzające i postępowania podatkowe tel. 22 570 89 37, 22 570 89 39, 22 57 08 940

  o   przeniesienie odpowiedzialności na spadkobierców za zaległości spadkodawcy tel. 22 570 89 37, 22 570 89 39, 22 57 08 940

  o   postępowania podatkowe z zakresu opodatkowania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł bądź nie mających pokrycia w ujawnionych źródłach tel.  22 570 89 39

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-3

  o   Kierownik Referatu tel. 22 570 89 50

  o   Postępowania podatkowe PIT, CIT, VAT (pokontrolne i inne)  tel. 22 570 89 49,  22 570 89 50

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 09

  o   Informacje sygnalne tel. 22 570 89 06;  22 570 89 10

  o   Nieujawnione źródła dochodu tel. 22 570 89 10

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 55

  o   Czynności sprawdzające w zakresie zwrotów VAT tel. 22 570 89 34, 22 570 89 36

  o   wymiana informacji podatkowych i  obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 570 89 35

  o   wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji VAT, ulga na „złe długi", inne czynności sprawdzające tel. 22 570 89 33

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  o   Kierownik działu tel. 22 570 88 15

  o   czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tel. 22 570 88 16,  22 570 88 17

  o   czynności sprawdzające w zakresie płatnika tel. 22 570 88 18

  Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  o   Kierownik działu tel. 22 570 88 15

  o   Podatek dochodowy od osób prawnych  tel. 22 570 88 14, 22 570 88 13,

  o   Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tym najem prywatny i ryczałt tel. 22 570 88 12;  22 570 88 13

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-5

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 09

  o   czynności sprawdzające  - tel. 22 570 89 07

  Piąty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-6

  o   Kierownik Działu tel. 48 368 14 48

  o   Jednolity Plik Kontrolny – tel. 48 368 14 57

  Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej SKP-1

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 11

  o   prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 570 89 12, 22 570 89 13, 22 570 89 14, 22 570 89 15, 22 570 89 51

  Drugi Dział Kontroli Podatkowej SKP-2

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 11

  o   prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 570 89 12, 22 570 89 13, 22 570 89 14, 22 570 89 15, 22 570 89 51

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  o   Kierownik referatu tel. 22 570 88 32

  o   Pracownicy tel. 22 570 88 80

  o   Pracownicy tel. 22 570 88 81

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM                                                              

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 38

  o   przyjmowanie i obsługa deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) tel. 22 570 88 51

  o   przyjmowanie i obsługa deklaracji w zakresie podatku od spadków i darowizn (SD) tel. 22 570 88 55

  o   Postępowania podatkowe i czynności sprawdzające w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) tel. 22 570 89 20

  o   Postępowania podatkowe i czynności sprawdzające w zakresie podatku od spadków i darowizn (SD)  tel. 22 570 89 42

  o   Zaświadczenia potwierdzające uregulowanie podatku od spadków i darowizn (SD) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) tel. 22 570 89 42

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 14:31 Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2024 09:24
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Kinga Bartoszek