Telefony

  Telefony

  Telefony

   

  Kontakty telefoniczne na czas ograniczonego dostępu do urzędu skarbowego
  (link otwiera komunikat)

   

  Centrala 22 570 88 00

  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 570 89 04


  Dział do spraw Sekretariatu SWW

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 02

  o   Kancelaria tel. 22 570 88 11

  o   Pracownicy tel. 22 570 89 01

  Pierwszy Dział Rachunkowości SER-1

  o   Kierownik działu  tel. 22 570 88 35

  o   księgowość podatku dochodowego:  

  o   tel. 22 570 88 36; (PIT-37, PIT-38),  

  o   tel. 22 570 88 21, 22 570 88 45  (PIT-36, PIT-36L),  

  o   tel. 22 570 88 34 (PIT-4R, PIT-8AR),

  o   tel. 22 570 88 45 (PIT-39)

  Drugi Dział Rachunkowości SER-2

  o   Kierownik działu  tel. 22 570 88 35

  o   księgowość podatku VAT tel. 22 570 88 30,  22 570 88 31, 22 570 88 33

  o   księgowość zwroty z podatku VAT tel.  22 570 88 33

  o   księgowość podatku CIT tel.  22 570 88 30

  o   księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel.  22 570 88 30

  o   księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel.  22 570 88 31

  o   księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel.  22 570 88 30        

  Referat Rachunkowości SER-3

         o   Kierownik referatu tel. 22 570 88 08

         o   Kwoty do wyjaśnienia KDW tel.22 570 88 09

         o   Zajęcia wierzytelności od Komorników Sądowych tel.22 570 88 09

         o   Sumy Depozytowe tel.22 570 88 10

         o   Dochody Budżetu Państwa (GK – mandaty wystawione przez Naczelnika Urzędu, WRO, WRD,WKE, WKP) tel. 22 570 88 10

         o   Zajęcia wierzytelności od Komorników Sądowych tel.22 570 88 10

  Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-1

  o   Kierownik działu. tel. 22 570 88 28

  o   Pracownicy tel. 22 570 88 24, 22 570 88 25, 22 570 88 29

  Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-2

  o   Kierownik działu tel.22 570 88 28

  o   Pracownicy tel. 22 570 88 22, 22 570 88 23, 22 570 88 26

  Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich SEW-1

  o   Kierownik Działu tel. 22 570 89 22

  o   w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 570 89 21, 22 570 89 23

  o   wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych tel.  22 570 89 32

  o   postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 570 89 21,  22 570 89 23

  o   postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 570 89 21, 22 570 89 23

  o   postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 570 89 23

  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich SEW-2

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 18

  o   postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 570 89 18

  o   postępowania dotyczące orzeczenia odpowiedzialności osób trzecich, upadłości, nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności tel.  22 570 89 17, tel. 22 570 89 19,

  o   poszukiwanie majątku zobowiązanych tel.  22 570 89 16,  22 570 89 18.

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 29

  o   zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 22 570 89 71

  o   zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES tel. 22 570 89 71

  o   zadania w zakresie rejestracji wniosków CEIDG-1 tel. 22 570 89 30

  o   zadania w zakresie rejestracji i likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej, weryfikacji podatników VAT i VIES tel. 22 570 89 30

  o   pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 570 89 27

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  o   Kierownik działu tel. 22 570 88 70

  o   wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych, e-deklaracje tel. 22 570 88 64, 22 570 88 70

  o   kasy fiskalne tel. 22 570 88 04

  o   zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach tel. 22 570 88 57

  o   zaświadczenia o dochodach tel. 22 570 88 71

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  o   Kierownik działu tel.  22 570 89 41

  o   postępowania podatkowe CIT,  PIT, VAT (pokontrolne i inne ) tel. 22 570 89 25, 22 570 89 26

  o   Karta podatkowa, Osoby Duchowne, Działy  Specjalne Produkty Rolnej  tel. 22 570 89 24

  Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 38

  o   odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych – czynności sprawdzające i postępowania podatkowe tel. 22 570 89 37, 22 570 89 39, 22 57 08 940

  o   przeniesienie odpowiedzialności na spadkobierców za zaległości spadkodawcy tel. 22 570 89 37, 22 570 89 39, 22 57 08 940

  o   postępowania podatkowe z zakresu opodatkowania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł bądź nie mających pokrycia w ujawnionych źródłach tel.  22 570 89 39

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-3

  o   Kierownik Referatu tel. 22 570 89 50

  o   Postępowania podatkowe PIT, CIT, VAT (pokontrolne i inne)  tel. 22 570 89 49,  22 570 89 50

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 09

  o   Informacje sygnalne tel. 22 570 89 06;  22 570 89 10

  o   Nieujawnione źródła dochodu tel. 22 570 89 10

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 55

  o   Czynności sprawdzające w zakresie zwrotów VAT tel. 22 570 89 34, 22 570 89 36

  o   wymiana informacji podatkowych i  obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 570 89 35

  o   wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji VAT, ulga na „złe długi", inne czynności sprawdzające tel. 22 570 89 33

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  o   Kierownik działu tel. 22 570 88 15

  o   czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tel. 22 570 88 16,  22 570 88 17

  o   czynności sprawdzające w zakresie płatnika tel. 22 570 88 18

  Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  o   Kierownik działu tel. 22 570 88 15

  o   Podatek dochodowy od osób prawnych  tel. 22 570 88 14, 22 570 88 13,

  o   Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tym najem prywatny i ryczałt tel. 22 570 88 12;  22 570 88 13

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-5

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 09

  o   Jednolity Plik Kontrolny – tel. 22 570 89 07

  o   czynności sprawdzające  - tel. 22 570 89 07

  Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej SKP-1

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 11

  o   prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 570 89 12, 22 570 89 13, 22 570 89 14, 22 570 89 15, 22 570 89 51

  Drugi Dział Kontroli Podatkowej SKP-2

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 11

  o   prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 570 89 12, 22 570 89 13, 22 570 89 14, 22 570 89 15, 22 570 89 51

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  o   Kierownik referatu tel. 22 570 88 32

  o   Pracownicy tel. 22 570 88 80

  o   Pracownicy tel. 22 570 88 81

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM                                                              

  o   Kierownik działu tel. 22 570 89 38

  o   przyjmowanie i obsługa deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) tel. 22 570 88 51

  o   przyjmowanie i obsługa deklaracji w zakresie podatku od spadków i darowizn (SD) tel. 22 570 88 55

  o   Postępowania podatkowe i czynności sprawdzające w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) tel. 22 570 89 20

  o   Postępowania podatkowe i czynności sprawdzające w zakresie podatku od spadków i darowizn (SD)  tel. 22 570 89 42

  o   Zaświadczenia potwierdzające uregulowanie podatku od spadków i darowizn (SD) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) tel. 22 570 89 42

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 14:31 Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2020 14:05
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Dorota Beznosik-Majchrzak