Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala 22 570 88 00
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 570 89 04


  Dział do spraw Sekretariatu SWS

  • Kierownik działu tel. 22 570 89 02
  • Kancelaria tel. 22 570 88 11
  • Pracownicy tel. 22 570 89 01

  Pierwszy Dział Rachunkowości SER-1

  • Kierownik działu  tel. 22 570 88 35
  • księgowość podatku dochodowego:  
  • tel. 22 570 88 36; (PIT-37, PIT-38),  
  • tel. 22 570 88 21, 22 570 88 45  (PIT-36, PIT-36L),  
  • tel. 22 570 88 34 (PIT-4R, PIT-8AR),
  • tel. 22 570 88 45 (PIT-39)

  Drugi Dział Rachunkowości SER-2

  • Kierownik działu  tel. 22 570 88 35
  • księgowość podatku VAT tel. 22 570 88 30,  22 570 88 31, 22 570 88 33
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel.  22 570 88 33
  • księgowość podatku CIT tel.  22 570 88 30
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel.  22 570 88 30
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel.  22 570 88 31
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel.  22 570 88 30        

  Trzeci Dział Rachunkowości SER-3

  • Kierownik działu  tel. 22 570 88 08
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych  tel. (22) 57-08-838

  Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-1

  • Kierownik działu. tel. 22 570 88 28
  • Pracownicy tel. 22 570 88 24, 22 570 88 25, 22 570 88 29

  Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-2

  • Kierownik działu tel.22 570 88 28
  • Pracownicy tel. 22 570 88 22, 22 570 88 23, 22 570 88 26

  Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik Działu tel. 22 570 89 22
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 570 89 21,  22 570 89 23
  • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych tel.  22 570 89 32
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 570 89 21,  22 570 89 23
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 570 89 21, 22 570 89 23
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 570 89 23

  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik działu tel. 22 570 89 41
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 570 89 18
  • postępowania dotyczące orzeczenia odpowiedzialności osób trzecich, upadłości, nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności tel.  22 570 89 17, tel. 22 570 89 19,
  • poszukiwanie majątku zobowiązanych tel.  22 570 89 16,  22 570 89 18.

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  • Kierownik działu tel. 22 570 89 29
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 22 570 89 71
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES tel. 22 570 89 71
  • zadania w zakresie rejestracji wniosków CEIDG-1 tel. 22 570 89 30
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej, weryfikacji podatników VAT i VIES tel. 22 570 89 30
  • pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 570 89 27

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 22 570 88 70
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych, e-deklaracje tel. 22 570 88 64, 22 570 88 70
  • kasy fiskalne tel. 22 570 88 04
  • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach tel. 22 570 88 57
  • zaświadczenia o dochodach tel. 22 570 88 71

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik działu tel.  22 570 89 41
  • postępowania podatkowe CIT,  PIT, VAT (pokontrolne i inne ) tel. 22 570 89 25, 22 570 89 26
  • Karta podatkowa, Osoby Duchowne, Działy  Specjalne Produkty Rolnej  tel. 22 570 89 24

  Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik działu tel. 22 570 89 38
  • odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych – czynności sprawdzające i postępowania podatkowe tel. 22 570 89 37, 22 570 89 39, 22 57 08 940
  • przeniesienie odpowiedzialności na spadkobierców za zaległości spadkodawcy tel. 22 570 89 37, 22 570 89 39, 22 57 08 940
  • postępowania podatkowe z zakresu opodatkowania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł bądź nie mających pokrycia w ujawnionych źródłach tel.  22 570 89 39

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-3

  • Kierownik Referatu tel. 22 570 89 50
  • Postępowania podatkowe PIT, CIT, VAT (pokontrolne i inne)  tel. 22 570 89 49,  22 570 89 50

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 570 89 09
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel. 22 570 89 52
  • Informacje sygnalne tel. 22 570 89 06;  22 570 89 10
  • Nieujawnione źródła dochodu tel. 22 570 89 10

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 570 89 55
  • Czynności sprawdzające w zakresie zwrotów VAT tel. 22 570 89 34, 22 570 89 36
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji VAT, ulga na „złe długi", inne czynności sprawdzające tel. 22 570 89 27

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik działu tel. 22 570 88 15
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tel. 22 570 88 16,  22 570 88 17
  • czynności sprawdzające w zakresie płatnika tel. 22 570 88 18

  Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  • Kierownik działu tel. 22 570 88 15
  • Podatek dochodowy od osób prawnych  tel. 22 570 88 14, 22 570 88 13,
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tym najem prywatny i ryczałt tel. 22 570 88 12;  22 570 88 13

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej SKM

  • Kierujący tel. 22 570 89 35
  • wymiana informacji podatkowych  tel. 22 570 89 35 (podatek VAT), 22 570 88 18  (podatek dochodowy)
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 570 89 35

  Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej SKP-1

  • Kierownik działu tel. 22 570 89 11
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 570 89 12, 22 570 89 13, 22 570 89 14, 22 570 89 15, 22 570 89 51

  Drugi Dział Kontroli Podatkowej SKP-2

  • Kierownik działu tel. 22 570 89 11
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 570 89 12, 22 570 89 13, 22 570 89 14, 22 570 89 15, 22 570 89 51

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik referatu tel. 22 570 88 32
  • Pracownicy tel. 22 570 88 80
  • Pracownicy tel. 22 570 88 81

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik działu tel. 22 570 89 38
  • przyjmowanie i obsługa deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) tel. 22 570 88 51
  • przyjmowanie i obsługa deklaracji w zakresie podatku od spadków i darowizn (SD) tel. 22 570 88 55
  • Postępowania podatkowe i czynności sprawdzające w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) tel. 22 570 89 20
  • Postępowania podatkowe i czynności sprawdzające w zakresie podatku od spadków i darowizn (SD)  tel. 22 570 89 42
  • Zaświadczenia potwierdzające uregulowanie podatku od spadków i darowizn (SD) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) tel. 22 570 89 42
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 14:31 Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2019 15:41
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska