Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik (SNUW) - Joanna Soczewka
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika (SZNE) - Dorota Soszka-Bialik
  3. Drugi Zastępca Naczelnika (SZNK) - Katarzyna Zielonka-Dubiel
  4. Trzeci Zastępca Naczelnika (SZNP) - Mariusz Cywiński

  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Zastępców Naczelnika,
  2. Działu Wsparcia (SWW)

  Pierwszy Zastępca sprawuje nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-1)
  2. Drugiego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-2)
  3. Pierwszego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-1)
  4. Drugiego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-2)
  5. Pierwszego Działu Rachunkowości (SER-1)
  6. Drugiego Działu Rachunkowości (SER-2)
  7. Referat Rachunkowości (SER-3)

  Drugi Zastępca sprawuje nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1)
  2. Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2)
  3. Trzeciego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3)
  4. Czwartego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-4)
  5. Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-5)
  6. Piątego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-6)
  7. Działu Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI)

  Trzeci Zastępca sprawuje nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB-1)
  2. Drugiego Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB-2)
  3. Pierwszego Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług (SPV-1)
  4. Drugiego Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług (SPV-2)
  5. Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług (SPV-3)
  6. Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM)
  7. Referatu Kontroli Podatkowej (SKP)
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:22 Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2024 10:32
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Hubert Leonik