Kierownictwo

    Kierownictwo

    Kierownictwo

    Kierownictwo:


    Naczelnik ( SNUW)
    Dominik Brodziak
    Pierwszy Zastępca Naczelnika (SZNE)
    Ewa Hałajec-Śliwkiewicz
    Drugi Zastępca Naczelnika (SZNK)
    Karol Górecki
    Trzeci Zastępca Naczelnika (SZNP)
    Ewa Ekwińska

    Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
         1) Zastępców Naczelnika,
         2) Działu ds. Sekretariatu (SWS)

     

    Pierwszy Zastępca sprawuje nadzór nad pracą:
         1) Pierwszego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-1)
         2) Drugiego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-2)
         3) Pierwszego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-1)
         4) Drugiego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-2)
         5) Pierwszego Działu Rachunkowości (SER-1)
         6) Drugiego Działu Rachunkowości (SER-2)
         7) Trzeciego Działu Rachunkowości (SER-3)

    Drugi Zastępca sprawuje nadzór nad pracą:
        1) Pierwszego Działu Czynności Analitycznych  i Sprawdzających (SKA-1)
        2) Drugiego Działu Czynności Analitycznych  i Sprawdzających (SKA-2)
        3) Trzeciego Działu Czynności Analitycznych  i Sprawdzających (SKA-3)
        4) Czwartego Działu Czynności Analitycznych  i Sprawdzających (SKA-4)
        5) Pierwszego Działu Kontroli Podatkowej (SKP-1)
        6) Drugiego Działu Kontroli Podatkowej (SKP-2)
        7) Działu Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI)
        8) Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKM)
        9) Referat Spraw Karnych Skarbowych (SKK)

    Trzeci Zastępca sprawuje nadzór nad pracą:
        1) Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB)
        2) Pierwszego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług (SPV-1)
        3) Drugiego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług (SPV-2)
        4) Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług (SPV-3)
        5) Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM)

    bip

    Informacje o publikacji dokumentu

     
    Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:22 Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2018 07:02
    Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz