Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik (SNUW) - Łukasz Balas
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika (SZNE) - Dorota Soszka-Bialik
  3. Drugi Zastępca Naczelnika (SZNK) - Katarzyna Zielonka-Dubiel
  4. Trzeci Zastępca Naczelnika (SZNP) - Mariusz Cywiński

  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Zastępców Naczelnika,
  2. Działu Wsparcia (SWW)

  Pierwszy Zastępca sprawuje nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-1)
  2. Drugiego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-2)
  3. Pierwszego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-1)
  4. Drugiego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-2)
  5. Pierwszego Działu Rachunkowości (SER-1)
  6. Drugiego Działu Rachunkowości (SER-2)
  7. Referat Rachunkowości (SER-3)

  Drugi Zastępca sprawuje nadzór nad pracą:

  1. Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1)
  2. Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2)
  3. Trzeciego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3)
  4. Czwartego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-4)
  5. Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-5)
  6. Pierwszego Działu Kontroli Podatkowej (SKP-1)
  7. Drugiego Działu Kontroli Podatkowej (SKP-2)
  8. Działu Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI)
  9. Referatu Spraw Karnych Skarbowych (SKK)
  10. Piątego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-6)

  Trzeci Zastępca sprawuje nadzór nad pracą:

  1. Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB)
  2. Pierwszego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług (SPV-1)
  3. Drugiego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług (SPV-2)
  4. Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług (SPV-3)
  5. Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM)
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:22 Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2023 15:16
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Hubert Leonik