Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik (SNUW)
  Dominik Brodziak

  Pierwszy Zastępca Naczelnika (SZNE)
  Ewa Hałajec-Śliwkiewicz

  Drugi Zastępca Naczelnika (SZNK)
  Karol Górecki

  Trzeci Zastępca Naczelnika (SZNP)
  Ewa Ekwińska

  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Zastępców Naczelnika,
  2. Działu Wsparcia (SWW)

   Pierwszy Zastępca sprawuje nadzór nad pracą:

  1.  Pierwszego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-1)
  2.  Drugiego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-2)
  3.  Pierwszego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-1)
  4.  Drugiego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-2)
  5.  Pierwszego Działu Rachunkowości (SER-1)
  6.  Drugiego Działu Rachunkowości (SER-2)
  7.  Referat Rachunkowości (SER-3)

  Drugi Zastępca sprawuje nadzór nad pracą:

  1.  Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1)
  2.  Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2)
  3.  Trzeciego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3)
  4.  Czwartego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-4)
  5.  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-5)
  6.  Pierwszego Działu Kontroli Podatkowej (SKP-1)
  7.  Drugiego Działu Kontroli Podatkowej (SKP-2)
  8.  Działu Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI)
  9.  Referat Spraw Karnych Skarbowych (SKK)

  Trzeci Zastępca sprawuje nadzór nad pracą:

  1.  Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB)
  2.  Pierwszego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług (SPV-1)
  3.  Drugiego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług (SPV-2)
  4.  Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług (SPV-3)
  5.  Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM)
    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:22 Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2020 12:39
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska