Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  konto do wpłat kaucji gwarancyjnej
  82 1010 1010 0165 5113 9120 0000

  podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT37,PIT-36,PIT-36L,PIT-28,PIT-38,PIT-39, PIT-23,PIT-5,PIT-5L,PIT-4,PIT-8B,PIT-8A,PIT-53,podatek zryczałtowany)
  08 1010 1010 0165 5122 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych ( CIT-2, CIT-8)
  11 1010 1010 0165 5122 2100 0000

  podatek od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K,VAT-12,VAT-23)
  58 1010 1010 0165 5122 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  02 1010 1010 0165 5122 2700 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  17 1010 0055 0201 4310 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.

  95 1030 1508 0000 0005 5002 4055