«Powrót

Komunikat o zmianie właściwości finansowego organu postępowania przygotowawczego z dniem 1 stycznia 2023 r. w związku z centralizacją komórek karnych skarbowych w urzędach skarbowych

Komunikat o zmianie właściwości finansowego organu postępowania przygotowawczego z dniem 1 stycznia 2023 r. w związku z centralizacją komórek karnych skarbowych w urzędach skarbowych

Komunikat o zmianie właściwości finansowego organu postępowania przygotowawczego z dniem 1 stycznia 2023 r. w związku z centralizacją komórek karnych skarbowych w urzędach skarbowych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r., w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2022 r., poz. 2281), na terenie województwa mazowieckiego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów jest organem wyznaczonym do prowadzenia postępowań przygotowawczych i do występowania w postępowaniach przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w ustawie Kodeks karny skarbowy oraz w sprawach o przestępstwa pospolite określone w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów przejął również do prowadzenia postępowania przygotowawcze oraz wstąpił w prawa i obowiązki dotychczasowych naczelników urzędów skarbowych województwa mazowieckiego właściwych do występowania przed sądem w sprawach niezakończonych przed dniem 1.01.2023 r. 

Nadmieniamy, że bez zmian pozostało uprawnienie naczelników urzędów skarbowych, jako finansowych organów postępowania przygotowawczego, do realizowania zadania w zakresie prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe. 

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. z 2022, poz. 2281);
  2. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 859, ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.).