«Powrót

Kontrole przeprowadzone w 2019 roku

Kontrole przeprowadzone w 2019 roku

Kontrole przeprowadzone w 2019 roku

 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim  nr DOS13.0812.39.2019.ESI  w zakresie: Wykorzystanie przez organ podatkowy informacji pozyskiwanych z JPK_VAT;
 • Kontrola przeprowadzona przez PGE Dystrybucja SA w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu nr 0004339 w zakresie sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, prawidłowości rozliczeń oraz rozliczania warunków umowy ;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście nr DOS 13.0812.7.2019 w zakresie: Prawidłowość i terminowość realizacji zadań statutowych;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście nr 13.0812.7.2019 w zakresie: Prawidłowość i terminowość realizacji zadań statutowych;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Urzędzie Skarbowym w Płońsku nr DOS 13.0812.38.2019  w zakresie: Prawidłowość podejmowanych działań wobec wybranych podmiotów;
 • Kontrola Państwowej Straży Pożarnej nr PZ 5580.PM 19.1.2019 w Urzędzie Skarbowym w Płońsku;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Urzędzie Skarbowym w Wołominie nr DOS13.0812.47.2019  w zakresie: Zagadnienia rejestracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedur prowadzenia rejestru podatników VAT;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Targówek  w zakresie:Wykorzystanie przez organ podatkowy informacji pozyskanych z JPK_VAT
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wola nr KBF 410.006.05.2019 w zakresie: Skuteczność i efektywność administracji podatkowej w poborze podatków;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście nr DOS13.0812.49.2019.CD w zakresie: Zagadnienia rejestracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedur prowadzenia rejestru podatników VAT;
 • Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr 01/23052019 w zakresie: ocena dostosowania zakładów przeprowadzających czynności pośrednie (na produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu) i magazynów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;
 • Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie (PSSE) w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr NP.62.2019 w zakresie: Kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania sanitarno-higieniczne i zdrowotne;
 • Kontrola przeprowadzona przez Graniczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie (GSSE) w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr PGIS.HTP.4310.17.2019 w zakresie: Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • Kontrola przeprowadzona przez Graniczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie (GSSE) w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr PGIS.HTP.4310.18.2019 w zakresie: Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr 01/28112019 w zakresie: Ocena dostosowania zakładów przeprowadzających czynności pośrednie (na produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu) i magazynów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr LWA.410.013.02.2019 w zakresie: Nadzór nad przywozem spoza UE przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościach.
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr KBF.410.007.03.2019 w zakresie: System monitorowania przewozu towarów akcyzowych;

Zasady udostępniania informacji publicznej umieszczone są w zakładce Załatwianie spraw.