Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala 22 58 46 100
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 22 58 46 106
  Dział do spraw Sekretariatu SWS

  • Kierownik działu tel. 22 58 46 109

  Dział Rachunkowości SER - 1

  • Kierownik działu  tel. 22 58 46 104
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 22 58 46 115
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 22 58 46 115, 22 292 81 53

  Dział Rachunkowości SER-2

  • Kierownik działu  SER-2  tel. 292 81 55
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 292 81 51/52 ; 22 292 81 58 ; 22 292 81 76
  • księgowość podatku VAT tel. 22 292 81 76
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 22 292 81 76
  • księgowość podatku PIT tel. 292 81 51/52; 22 292 81 58
  • księgowość podatku CIT tel. 22 292 81 76
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel.  22 292 81 76

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel.  22 292 81 77
  • Pracownicy tel. 22 292 81 63, 22 292 81 83, 22 292 81 85, 22 292 81 72
  • Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich SEW-1
  • Kierownik działu tel. 22 292 81 61
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 292 81 74, 22 292 81 68, 22 292 81 55,
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 292 81 68, 22 292 81 70/71
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 292 81 74
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel.  22 292 81 74

  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik działu tel. 22 292 81 61
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 292 81 62
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 292 81 62
    

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

  • Kierownik działu tel. 22 58 46 213
  • Zakres rejestracji wniosków: NIP-2, NIP-8, rejestracja i likwidacja spółek, weryfikacja rejestracji spółek VAT i VIES tel. 22 58 46 201, 22 58 46 202
  • Zakres rejestracji osób fizycznych bez działalności gospodarczej (ZAP-3, NIP-7) tel. 22 58 46 203
  • Zakres rejestracji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (CEIDG,
  • VAT-R) tel. 22 58 46 201, 22 58 46 203

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • Kierownik działu     tel. 22 58 46 189
  • kasy fiskalne         tel. 22 58 46 114
  • Sala obsługi         tel. 22 58 46 169, 22 58 46 170, 22 58 46 180, 22 58 46 155
  • Odpowiedzi na zapytania komornicze tel. 22 58 46 189
  • Zaświadczenia o niezaleganiu 22 58 46 180, 22 58 46 155

  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  • Kierownik działu tel. 22 58 46 264
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 58 46 101, 22 58 46 110

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik działu tel. 22 58 46 116
  • Realizacja zadań w zakresie:   
  • postępowania podatkowe CIT i VAT (pokontrolne) tel. 22 58 46 131, 58 46 128

   Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik Działu tel. 22 58 46 116
  • Realizacja zadań w zakresie:  
  • odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat tel. 22 58 46 135
  • nieujawnione źródła przychodów tel. 22 58 46 141
  • postępowania podatkowe PIT, PPE, PPW (pokontrolne), orzeczenie odpowiedzialności spadkobierców, orzeczenia odpowiedzialności płatnika tel. 22 58 46 140

  Trzeci Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-3

  • w/z kierownika działu tel.  22 58 46 117
  • zeznania podatkowe od osób fizycznych  tel. 22 58 46 117,  22 58 46 127
  • karta podatkowa , osoby duchowne  tel.  22 58 46 126
  • płatnik  tel.  22 58 46 126
  • najem lokali 22 58 46 117, 22 58 46 127

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • kierownik referatu 22 58 46 192
  • spadki i darowizny 22 584 61 29, 22 584 61 30, 22 584 61 38;
  • podatek od czynności cywilnoprawnych PCC-3  22 584 61 29; 22 584 61 38;
  • zaświadczenia ds. spadków i darowizn 22 584 61 29; 22 584 61 38

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 860 71 19
  • Czynności analityczne tel.:  22 860 71 16, 22 860 71 18, 22 860 71 14
  • Czynności JPK tel.: 22 860 71 76, 22 860 71 77

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel.  22 860 71 71
  • Wnioski o przywrócenie do VAT tel 22 860 71 75
  • Weryfikacja nadpłat w związku ze złożonymi korektami VAT tel. 22  860 71 73
  • Wykreślenia z VAT tel. 22 860 71 73
  • pozostałe  sprawy  tel. 22 860 71 74

  Wieloosobowe  Stanowisko Ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej SKM

  • Obsługa VIES i VAT REFUND oraz  spraw związanych z wymianą informacji międzynarodowych w zakresie podatku VAT tel. 22 860 71 72
  • brak Kierownika, SKM podlega pod Kierownika Działu SKA_2

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2-1

  •  zwroty VAT Kierownik Referatu  tel. 22 860 71 71
  • zwroty VAT pozostali pracownicy: tel. 22 860 71 67, 22 860 71 68, 22 860 71 70

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik działu tel. 22 860 71 28
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 860 71 29, 22 860 71 30, 22 860 71 33, 22 860 71 34, 22 860 71 65, 22 860 71 66.

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik referatu tel. 22 58 46 134
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, tel. 22 58 46 102,   22 58 46 103, 22 58 46 134
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości, tel. 22 58 46 102, 22 58 46 103, 22 58 46 134
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel 22 58 46 103, 22 58 46 134
    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.06.2017 Data publikacji: 29.06.2017 09:45 Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2019 13:43
  Autor: Bożena Wyszomirska Osoba publikująca: Bożena Wyszomirska Osoba modyfikująca: Anna Sieczkowska
  Rejestr zmian