Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 538 512 919.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala tel. 22 58 46 100
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 22 58 46 106

  Dział Wsparcia SWW

  • Kierownik działu tel. 22 58 46 109
  • Kancelaria Urzędu tel. 22 58 46 195
  • Sprawozdawczość tel. 22 58 46 115

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB -1

  • kierownik działu tel. 22 58 46 116
  • kasy rejestrujące tel. 22 58 46 126
  • odpowiedzi na pisma instytucji zewnętrznych tel. 22 58 46 117
  • obsługa deklaracji/zeznań elektronicznych tel. 22 58 46 101
  • obsługa dokumentacji papierowej tel. 22 58 46 127

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  • zaświadczenia o niezaleganiu, o dochodach, certyfikat rezydencji, NIP-5/W, czynny VAT tel. 734 215 204
  • sala obsługi podatnika tel. 538 513 038

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik działu tel. 22 58 46 130
  • postępowania podatkowe CIT i VAT tel. 22 58 46 128
  • realizacja wniosków o przekazanie środków z rachunku VAT tel. tel. 22 58 46 131

  Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik działu tel. 22 58 46 114
  • odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat tel. 22 58 46 112
  • sprawy dot. źródeł nieujawnionych (art. 20 updof) tel. 22 58 46 113
  • postępowania podatkowe PIT, PPE, PPW, PPL tel. 22 58 46 140
  • karta podatkowa, podatek dochodowy od osób duchownych, działy specjalne
  • produkcji rolnej tel. 22 58 46 140, 734 215 203

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik referatu tel. 22 58 46 192,
  • spadki i darowizny - zgłoszenia SD-Z2 tel.  22 58 46 138,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych - deklaracje PCC-3 tel.  22 58 46 129,
  • spadki i darowizny -  postępowania podatkowe tel. 22 58 46 135, 22 58 46 141
  • zaświadczenia dot. podatku od spadków i darowizn tel. 22 58 46 138

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 860 71 19
  • pracownicy działu tel. 22 860 71 18, 22 860 71 16, 22 860 71 14

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 860 71 19
  • czynności sprawdzające w zakresie przywrócenia/wykreślenia z VAT tel. 22 860 71 74, 734 215 192, 22 860 71 77
  • czynności sprawdzające w zakresie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w VAT tel. 22 860 71 73, 538 512 921
  • czynności sprawdzające w zakresie VAT-UE tel. 22 860 71 72
  • pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 22 860 71 74, 538 513 061

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik Działu tel. 22 860 71 75
  • Czynności sprawdzające w zakresie podatku PIT tel. 22 860 71 28, 22 860 71 76, 604769980   
  • Czynności sprawdzające w zakresie podatku PIT/płatnik, CIT tel. 22 860 71 29

  Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  • Kierownik referatu tel. 22 860 71 71
  • zwroty podatku VAT tel. 22 860 71 67, 22 860 71 68, 22 860 71 70

  Piąty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-5

  • Kierownik działu tel. 532 913 707
  • obsługa JPK_VAT tel. 532 913 727, tel. 532 913 703

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierownik działu tel. 22 58 46 213
  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności, nadawanie NIP, CEIDG-1, aktualizacja danych tel. 22 58 46 205, 22 58 46 262
  • rejestracja wniosków NIP-2, NIP-8, nadawanie NIP tel. 22 58 46 242, 22 58 46 263, 22 58 46 202
  • pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 58 46 201
  • rejestracja i weryfikacja podatników VAT i VIES (w tym obsługa zgłoszeń VAT-R) tel.532 405 193, 501 056 741, 22 58 46 204, 22 58 46 243

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik działu tel. 22 860 71 66
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 860 71 30, 22 860 71 33, 22 860 71 34, 22 860 71 65, 22 860 71 66, 734 215 208

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik referatu tel. 532 913 757
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 532 913 746, 532 913 706, 532 913 747

  Pierwszy Dział Rachunkowości SER-1

  Litery A - Ł + nazwy rozpoczynające się od cyfry - tel. 532 913 701

  Litery M - Ż - tel. 509 932 309

  • podatek VAT

  Litery: A, B, C, D, K – tel. 532 913 741

  Litery: E, L, Ł, M - tel. 734 114 699

  Litery: G, H, P, S - tel. 501 056 734

  Litery: J, N, O, R,T, W, Z, Ż - tel. 532 913 743

  Litery: F, I, U, Q, V, X, Y, + nazwy rozpoczynające się od cyfr – tel. 532 913 716

  • kwoty do wyjaśnienia (KDW) – tel. 734 114 709
  • sumy depozytowe oraz rozliczenia WKE, WRO, GK, GKP, CUK, DRA – tel. 532 913 717

  Drugi Dział Rachunkowości SER-2

  • Kierownik Działu: ewa.stachnio@mf.gov.pl
  • Podatki dochodowe od osób fizycznych oraz płatnik: PIT, PPL. PPE, PPR, PPW, PPD, PIT-4R, PIT-8AR

  Litery S, Ś, E, V, Q - tel. 883 846 136

  Litery J, K, Z, Ź, Ż - tel. 883 846 136

  Litery C, P, O, N, I - tel. 532 913 735

  Litery M, G, H - tel. 532 913 699

  Litery S, Ś, E, V, Q - tel. 883 846 136

  Litery W, L, Ł, R - tel. 532 913 715

  Litery A, B - tel. 538 512 923

  Litery D, F, T, U, X, Y + nazwy rozpoczynające się od cyfr - tel. 538 512 923

  • Podatki majątkowe SD, PCC oraz karta podatkowa - tel. 538 512 923

  Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik Działu: barbara.chryciuk@mf.gov.pl
  • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych tel. 538 513 039; 538 512 926; 532 913 711; 532 913 733; 538 188 567;
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 532 913 769; 532 913 714;, 532 913 732;
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 532 913 714; 532 913 769; 532 913 732;
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych, w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 532 913 732; 532 913 714; 532 913 769.

  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik Działu: monika.sobieszczyk@mf.gov.pl
  • ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 532 913 774 
  • odpowiedzialność podatkowa osób trzecich tel. 532 913 776; 532 913 719; 532 913 720

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  Kierownik Działu: michal.witan@mf.gov.pl

  • Pracownicy: tel.: 603 815 991; 501 084 591; 532 913 730; 532 913 736; 532 913 737; 532 913 778; 503 006 828.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.06.2017 Data publikacji: 29.06.2017 09:45 Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2024 09:09
  Autor: Bożena Wyszomirska Osoba publikująca: Bożena Wyszomirska Osoba modyfikująca: Kinga Bartoszek