Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa


  konto do wpłat kaucji gwarancyjnej
  93 1010 1010  0165 8013 9120 1000

  podatek dochodowy od osób fizycznych
  53 1010 1010 0165 8022 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych
  56 1010 1010 0165 8022 2100 0000

  wpłaty z zysku i inne
  47 1010 1010 0165 8022 2700 0000

  podatek od towarów i usług
  06 1010 1010 0165 8022 2200 0000

  rachunek bankowy organu egzekucyjnego
  30 1010 1010 0165 8013 9120 0000

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)
  31 1010 0055 0201 4350 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa
  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  ***
  Opłata skarbowa:
  Bank Handlowy Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
  Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota

  95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

  Rejestr zmian