Dane teleadresowe

  Dane teleadresowe

  Dane teleadresowe

  Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
  ul. Lindleya 14
  02-013 Warszawa

  tel.: 22 58 46 100 centrala
  tel.: 22 58 46 106 sekretariat
  fax.: 22 58 46 190
  e-mail: 1us.warszawa.srodmiescie@mf.gov.pl
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu EPUAP: /q99t1s8ksi/Skrytka ESP
  NIP 525-100-72-78

  Godziny urzędowania:
  poniedziałek od 8.00 do 18.00
  wtorek - piątek od 8.00 do 16.00

  Godziny otwarcia Sali Obsługi:
  poniedziałek od 8.00 do 18.00
  wtorek - piątek od 8.00 do 16.00

  Godziny otwarcia kasy (bankowa obsługa kasowa):
  poniedziałek od 8.00 do 18.00
  wtorek - piątek od 8.00 do 16.00

  Przyjęcia klientów w sprawach skarg, wniosków i petycji:

  • Naczelnik Urzędu przyjmuje klientów w sprawach skarg, wniosków i petycji w poniedziałki w godz. od 11.00 do 15.00, a w tygodniach, w których poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy – w najbliższym dniu pracy.
  • Zastępcy Naczelnika w sprawach skarg, wniosków i petycji z zakresu sprawowanego nadzoru przyjmują klientów w czwartki w godz. od 12.00 do 14.00.
  • W sprawach niecierpiących zwłoki, Naczelnik Urzędu oraz Zastępcy Naczelnika przyjmują klientów we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu, po uzgodnieniu telefonicznym z Sekretariatem Urzędu.

  Działy Pionu Obsługi Podatnika i Orzecznictwa  tj:

  • SOB-1 Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej
  • SPV-1 Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług
  • SPV-2 Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług
  • SPV-3 Trzeci Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług
  • SPM Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych
  • Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK i Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  znajdują się w głównej siedzibie Urzędu tj. przy ul. Lindleya 14

  Działy Pionu Kontroli tj.:

  • SKA-1 Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających
  • SKA-2 Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających
  • SKA-2-1 Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających
  • SKP Dział Kontroli Podatkowej
  • SKM Wieloosobowe Stanowisko Wymiany Informacji Międzynarodowej

  znajdują się w siedzibie Urzędu przy ul. Stawki 2 na 26 piętrze

  Działy Pionu Poboru i Egzekucji tj.:

  • SEW-1 Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich
  • SEW-2 Drugi Dział Spraw Wierzycielskich
  • SEE Dział Egzekucji Administracyjnej
  • SER-1 Pierwszy Dział Rachunkowości  
  • SER-2 Drugi Dział Rachunkowości

  znajdują się w siedzibie Urzędu przy ul. Chałubińskiego 8 na 26 piętrze

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 10:32 Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2019 12:03
  Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz