Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 48 61 12 405 wew. 482

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala 48 61 12 405, 48 61 12 259, 48 61 12 261, 48 61 42 887, 48 61 42 888               

  Sekretariat Naczelnika Urzędu 48 61 12 259 wew. 431
  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia  SWW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Wsparcia tel. 48 61 12 259 wew. 081
  • Kancelaria tel. 48 61 12 259 wew. 431

  Referat Rachunkowości i Spraw Wierzycielskich SER

  • Kierownik referatu  tel. 48 61 12 259 wew. 341
  • księgowość podatku PIT, CIT, VAT tel. 48 61 12 259 wew. 381
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 48 61 12 259 wew. 381
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 48 61 12 259 wew. 432
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 48 61 12 259 wew. 371,432
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 48 61 12 259 wew. 371, 432
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki, postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 48 61 12 259 wew. 371, 432                                       
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 48 61 12 259 wew. 371, 432,
  • wniosków o ograniczenie poboru zaliczek  tel. 48 61 12 259 wew. 371, 432

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel. 48 61 12 259 wew. 131
  • Pracownicy tel. 48 61 12 259 wew. 111,102, 071, 092

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 48 61 12 259 wew. 051
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 48 61 12 259 wew. 484
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 48 61 12 259 wew. 483, 484, 051
  • kasy fiskalne tel. 48 61 12 259 wew. 486
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1) tel. 48 61 12 259 wew. 484

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierownik referatu tel. 48 61 12 259 wew. 321
  • wydawanie zaświadczeń w zakresie podatku od spadków i darowizn tel. 48 61 12 259 wew. 311
  • prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu podatków majątkowych (SD, PCC) tel. 48 61 12 259 wew. 311
  • prowadzenie postępowań podatkowych (CIT, PIT i VAT) tel. 48 61 12 259 wew. 301, 311
  • prowadzenie postępowań w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe tel. 48 61 12 259 wew. 301
  • sprawy z zakresu karty podatkowej, działów specjalnych produkcji rolnej, osób duchownych tel. tel. 48 61 12 259 wew. 301
  • rozpatrywanie wniosków w zakresie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT (VAT- RV) tel. 48 61 12 259 wew. 301 

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  • Kierownik referatu tel. 48 61 12 259 wew. 251
  • czynności sprawdzające w zakresie podatków dochodowych podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej tel. 48 61 12 259 wew. 281 
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług oraz plików JPK tel. 48 61 12 259 wew. 291, 48 61 12 259 wew. 281
  • czynności sprawdzające w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów te. 48 61 12 259 wew. 261
  • czynności sprawdzające dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia – tel. 48 61 12 259 wew. 261
  • obsługa VAT UE oraz obsługa VAT Refund tel. 48 61 12 259 wew. 291
  • wymiana informacji podatkowych z zagranicy (dochody zagraniczne) tel. 48 61 12 259 wew. 291
  • informacje sygnalne tel. 48 61 12 259 wew. 281 
  • oświadczenia majątkowe tel. 48 61 12 259 wew. 261 

  Referat Kontroli Podatkowej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych SKP

  • Kierownik referatu tel. 48 61 12 259 wew. 141
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 48 61 12 259 wew. 141, 121, 161
  • prowadzenie ewidencji podatników i płatników tel. 48 61 12 259 wew. 541 
  • rejestrowanie i wykreślanie z rejestrów podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT-UE tel. 48 61 12 259 wew. 541 
  • wydawanie potwierdzeń nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP tel. 48 61 12 259 wew. 541 
  • potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 48 61 12 259 wew. 541
  • obsługa pełnomocnictw do podpisywania deklaracji i zawiadomień o ich odwołaniu tel. 48 61 12 259 wew. 541 
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 48 61 12 259 wew. 271
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 48 61 12 259 wew. 271                                                                                                                 
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2023 11:59
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska