Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 48 61 12 405.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala 48 61 12 405, 48 61 12 259, 48 61 12 261, 48 61 42 887, 48 61 42 888               

  faks 48 61 42 833
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 48 61 12 259 wew. 431
  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia  SWW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Wsparcia tel. 48 61 12 259 wew. 081

  Referat Rachunkowości i Spraw Wierzycielskich SER

  • Kierownik referatu  tel. 48 61 12 259 wew. 341
  • księgowość podatku VAT,
  • księgowość zwroty z podatku VAT,
  • księgowość podatku PIT,
  • księgowość podatku CIT,
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych,                     
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 48 61 12 259 wew. 381
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 48 61 12 259 wew. 371
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 48 61 12 259 wew. 432
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń,
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji,
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki, postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych,                                       
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
  • wniosków o ograniczenie poboru zaliczek  tel. 48 61 12 259 wew. 361

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel.  48 61 12 259 wew. 131
  • Pracownicy tel. 48 61 12 259 wew. 111, 102, 071, 092

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 48 61 12 259 wew. 051
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 48 61 12 259 wew. 473
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 48 61 12 259 wew. 483, 473
  • kasy fiskalne tel. 48 61 12 259 wew. 472
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1) tel. 48 61 12 259 wew. 473

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierownik referatu tel. 48 61 12 259 wew. 321
  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty CIT (CIT-8), PIT i PCC (wnioski składane przez podatników) tel. 48 61 12 259 wew. 301
  • postępowania podatkowe CIT, PIT i VAT (pokontrolne) tel. 48 61 12 259 wew. 351, 301, 321
  • orzecznictwo  tel. 48 61 12 259 wew. 351, 301, 321
  • nadpłaty tel. 48 61 12 259 wew. 311, 301

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  • Kierownik referatu tel. 48 61 12 259 wew. 251
  • zeznania podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdania finansowe  tel. 48 61 12 259 wew. 281
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC tel. 48 61 12 259 wew. 281, 261
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR  tel. 48 61 12 259 wew. 281
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT, JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 48 61 12 259 wew. 281, 291
  • wymiana informacji podatkowych, obsługa bieżąca VAT-UE tel. 48 61 12 259 wew. 291
  • prowadzenie czynności analitycznych i sprawdzających w zakresie:
  1. zeznań podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdań finansowych tel. 48 61 12 259 wew. 281
  2. deklaracji płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC tel. 48 61 12 259 wew. 281, 261
  3. wniosków o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR tel. 61 12 259 wew. 281

  Referat Kontroli Podatkowej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych SKP

  • Kierownik referatu tel. 48 61 12 259 wew. 141
  • prowadzenie kontroli podatkowych,
  • prowadzenie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów podatkowych   tel. 48 61 12 259 wew. 141
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8,  
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1,
  • potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 48 61 12 259 wew. 541
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem  tel. 48 61 12 259 wew. 271                                                                                                                                  
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2021 09:37
  Autor: Roman Frąckiewicz - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska