«Powrót

Kontrole przeprowadzone w 2023 roku

Kontrole przeprowadzone w 2023 roku

Kontrole przeprowadzone w 2023 roku

 • Kontrola nr 52800.3.2022.4 przeprowadzona przez Państwową Straż Pożarną w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, w zakresie: 1. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
  2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej; 3. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.poz.81) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej
  a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje oraz fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
 • Kontrola nr HTP.4310.7.2023 przeprowadzona przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III Port Lotniczy w Warszawie, Oddział Celny Towarowy I w Warszawie,
  w zakresie: Przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 • Kontrola nr LWA/112/2023 przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, w zakresie: Nadzór naczelników niewyspecjalizowanych Urzędów skarbowych nad prawidłowością rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Kontrola nr LWA/111/2023 przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie, w zakresie: Nadzór naczelników niewyspecjalizowanych Urzędów skarbowych nad prawidłowością rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Kontrola nr 150289-53-K016-WS01/23 przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie, w zakresie: Prawna ochrona pracy, w tym BHP.
 • Kontrola nr KBF/31/2023 przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie, w zakresie: Organizacja i polityka kadrowa Służby Celno-Skarbowej.
 • Kontrola nr P/23/068 przeprowadzona przez Najwyższa Izbę Kontroli w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście, w zakresie: Nadzór naczelników niewyspecjalizowanych Urzędów skarbowych nad prawidłowością rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Kontrola nr P/23/010 przeprowadzona przez Najwyższa Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bemowo, w zakresie: 1) Przygotowanie do wdrożenia przepisów ustawy z 29 października 2021 r. (Polskiego Ładu); 2) Realizacja przez naczelnika urzędu skarbowego wybranych działań, w tym dotyczących rozliczenia zeznań za 2022 r., dokonywania nabycia sprawdzającego oraz wykorzystania instytucji tymczasowego zajęcia ruchomości.
 • Kontrola 0812.24.2023 przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany, w zakresie: Prawidłowość weryfikacji przez organ podatkowy zastosowania przez podatników tzw. preferencyjnej stawki IP Box.
 • Kontrola nr PGIS.HTP.4310.19.2023 przeprowadzona przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III „Port Lotniczy" w Warszawie Oddział Celny Osobowy w Warszawie,
  w zakresie: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy".
 • Kontrola nr HTP.4310.20.2023z przeprowadzona przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III „Port Lotniczy" w Warszawie, Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin", w zakresie: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne
  i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy".
 • Kontrola nr 52800.14.2023 przeprowadzona przez Państwową Straż Pożarną
  w Urzędzie Skarbowym w Szydłowcu, w zakresie: 1. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
 • Kontrola nr 1/16112023/JK przeprowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie, w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III Port Lotniczy w Warszawie, Oddział Celny Osobowy w Warszawie,
  w zakresie: Przestrzeganie przepisów określających wymagania w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego skonfiskowanych podróżnym z bagażu.
 • Kontrola nr 1/20102023/POCZTA przeprowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną
  w Warszawie w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III „Port Lotniczy" w Warszawie Oddział Celny I Pocztowy, w zakresie: Ocena dostosowania zakładów przeprowadzających czynności pośrednie (na produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu) i magazynów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
 • Kontrola nr 20231013/1 przeprowadzona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
  w Nowym Dworze Mazowieckim w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III Port Lotniczy w Warszawie, Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin, dotycząca prowadzonej działalności w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego na Lotnisku w Modlinie.

Zasady udostępniania informacji publicznej umieszczone są w zakładce Załatwianie spraw.