Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

W skład redakcji wchodzą: redaktor prowadzący, redaktorzy z komórki ds. komunikacji oraz redaktorzy z innych komórek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej, którzy publikują informacje z zakresu swojego działania.

Adres redakcji:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. A. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

Redaktor prowadzący:
Dorota Beznosik-Majchrzak
tel.: 22 56 18 029
e-mail: rzecznik.ias.warszawa@mf.gov.pl