Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 83 35 90 032.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 83 35 90 032
  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia- SWW

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 83 35 90 032

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Rachunkowości i Spraw Wierzycielskich- SER

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 83 35 90 032
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu
  • księgowość podatku VAT  
  • księgowość zwroty z podatku VAT
  • księgowość podatku PIT  
  • księgowość podatku CIT  
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych  
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego  
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych  

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Egzekucji Administracyjnej- SEE

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel.  83 35 90 032
  • Pracownicy tel. 83 35 90 032

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych

  • Kierownik referatu tel. 83 35 90 032, 83 35 73 441
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1  
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES
  • zeznania podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdania finansowe  
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC
  • deklaracje podatników podatku FIN, PSD, SPW (bez wpłat)  
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR  
  • zwroty VAT   
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23  
  • pozostałe sprawy  
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług
  • wymiana informacji podatkowych  
  • obsługa bieżąca VAT-UE

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 83 35 90 032
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych
  • kasy fiskalne

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Pod. Dochodowych i Pod. od Towarów i Usług oraz Pod. Maj. i Sektorowych SPV

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 83 35 90 032

  Realizacja zadań w zakresie:  

  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty CIT (CIT-8), WZS i PIT (wnioski składane przez podatników)
  • wniosków o ograniczenie poboru zaliczek
  • zawiązanie podatkowych grup kapitałowych
  • postępowania podatkowe CIT i PIT (pokontrolne)
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty PCC i postępowania podatkowe PCC (wnioski składane przez podatników)

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 83 35 90 032
  • prowadzenie kontroli podatkowych
  • prowadzenie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów podatkowych
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 12:59 Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2023 12:06
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska