Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • PIT : 22 765 90 26
  • VAT : 22 765 90 28
  • CIT : 22 765 90 26
  • wprowadzanie danych z deklaracji, zeznań i informacji podatkowych tel. 22 765 90 08
  • spadki/darowizny : 22 765 90 03, 765 90 10
  • zaświadczenia dot. podatku od spadków i darowizn : 22 765 90 03, 22 765 90 10
  • rejestracja podatników : 22 765 90 05
  • rachunkowość podatkowa : 22 765 90 79
  • komórka wierzycielska : 22 765 90 66
  • komórka wierzycielska (ulgi): 22 765 90 53
  • sekretariat : 22 765 90 40.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala 22 765 90 40
  Sekretariat Naczelnika Urzędu
  22 765 90 40
  Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik referatu tel. 22 765 90 35

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik referatu tel. 22 765 90 82
  • księgowość podatku VAT, realizacja zwrotów z podatku VAT tel. 22 765 90 82
  • księgowość podatku  PIT-36, PPL tel. 22 765 90 82
  • księgowość podatku PIT-4R, PIT-28, PCC, SD, karta podatkowa tel. 22 765 90 81
  • księgowość dochodów nieopodatkowanych oraz podatku CIT; PIT-37 tel. 22 765 90 79

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel. 22 765 90 93
  • Pracownicy tel. 22 765 90 94, 22 765 90 87

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 22 765 90 66
  • sprawy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 22 765 90 53
  • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 765 90 56,   22 765 90 55
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń, orzeczeń o odpowiedzialności osób trzecich tel. 22 765 90 51
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 765 90 51
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 765 90 57
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 765 90 57

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierujący tel. 22 765 90 04
  • rejestracja wniosków ZAP-3, NIP-2, NIP-7, NIP-8 tel. 22 765 90 05
  • rejestracja i likwidacja spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 765 90 05
  • potwierdzenie statusu podatnika VAT lub VIES tel. 22 765 90 05

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 22 765 90 30
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 765 90 08
  • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach tel. 22 765 90 08
  • pozostałe zaświadczenia 22 765 90 08
  • kasy fiskalne tel. 22 765 90 08

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik referatu tel. 22 765 90 61
  • postępowania podatkowe w zakresie podatku VAT tel. 22 765 90 62
  • wnioski o uwolnienie środków z rachunku VAT (Mechanizm podzielonej płatności) tel. 22 765 90 62
  • postępowania podatkowe w zakresie podatków dochodowych PIT, PPL, PPE, CIT tel. 22 765 90 63
  • sprawy w zakresie karty podatkowej (KP) tel. 22 765 90 64 
  • sprawy w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych (PPD) tel. 22 765 90 64

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierujący tel. 22 765 90 10
  • postępowania podatkowe w zakresie podatków majątkowych SD, PCC tel. 22 765 90 03
  • zaświadczenia dotyczące spraw majątkowych, deklaracje/zgłoszenia dotyczące spraw majątkowych 22 765 90 03, 22 765 90 10

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKA

  • Kierownik działu tel. 22 765 90 09
  • zwrot VAT tel. 22 765 90 28
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel. 22 765 90 28
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 22 765 90 28
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty/ wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji VAT tel. 22 765 90 28
  • czynności sprawdzające podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych tel. 22 765 90 26
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty/wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT, CIT tel. 22 765 90 26
  • czynności sprawdzające podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat tel. 22 765 90 31

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierujący tel. 22 765 90 32
  • typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli tel. 22 765 90 32
  • analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym tel. 22 765 90 32
  • pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego tel. 22 765 90 32

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik referatu tel. 22 765 90 54
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 765 90 67
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:58 Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2024 12:37
  Autor: Agnieszka Ciężkowska Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian