Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Centrala 22 765 90 00
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 765 90 40
  Referat Wsparcia SWW
  •    Kierownik referatu tel. 22 765 90 35
  Referat Rachunkowości SER
  •    Kierownik referatu tel. (22) 765 90 85
  •    księgowość podatku VAT, realizacja zwrotów z podatku VAT tel. (22) 765 90 78
  •    księgowość podatku PIT, PPL, CIT tel. (22) 765 90 82
  •    księgowość podatku PCC, SD, karta podatkowa tel. (22) 765 90 82
  •    księgowość dochodów nieopodatkowanych tel. (22) 765 90 79
  •    księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu  terytorialnego tel. (22) 765 90 79
  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE
  •    Kierownik referatu tel. .  22 765 90 93
  •    Pracownicy tel. 22 765 90 94, 22 765 90 87
  Referat Spraw Wierzycielskich SEW
  •    Kierownik referatu tel. 22 765 90 66
  •    w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 765 90 68
  •    wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 765 90 65
  •    postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 765 90 57
  •    postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 765 90 57
  •    postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 765 90 65
  •    postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 765 90 65
  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI
  •    Kierujący tel. 22 765 90 04
  •    rejestracja wniosków ZAP-3, NIP-2, NIP-8  tel. 22 765 90 17, 22 765 90 05
  •    rejestracja i likwidacja spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 765 90 17, 22 765 90 05
  •    potwierdzenie statusu podatnika VAT lub VIES tel. 22 765 90 05, 22 765 90 17
  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB
  •    Kierownik referatu tel. 22 765 90 09
  •    wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 765 90 08
  •    deklaracje/zgłoszenia dotyczące spraw majątkowych 22 765 90 50
  •    zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach tel. 22 765 90 47
  •    zaświadczenia dotyczące spraw majątkowych 22 765 90 49
  •    pozostałe zaświadczenia 22 765 90 48
  •    kasy fiskalne tel. 22 765 90 47
  Referat Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV
  •    Kierownik referatu tel. 22 765 90 61  
  •    postępowania podatkowe w zakresie podatku VAT tel. 22 765 90 62
  •    wnioski o uwolnienie środków z rachunku VAT (Mechanizm podzielonej płatności) tel. 22 765 90 62
  •    postępowania podatkowe w zakresie podatków dochodowych PIT, PPL, PPE, CIT
  tel. 22 765 90 63, tel. 22 765 90 64
  •    postępowania podatkowe w zakresie podatków majątkowych SD, PCC
  tel. 22 765 90 67
  •    sprawy w zakresie karty podatkowej (KP) tel. 22 765 90 64   
  •    sprawy w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych (PPD) tel. 22 765 90 64
  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA
  •    Kierownik działu tel. 22 765 90 30
  •    zwroty VAT tel. 22 765 90 28
  •    obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny)  tel. 22 765 90 28
  •    czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 22 765 90 28
  •     wnioski o stwierdzenie nadpłaty/ wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji VAT tel. 22 765 90 28
  •     czynności sprawdzające  podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych   tel. 22 765 90 26
  •    wnioski o stwierdzenie nadpłaty/wnioski o stwierdzenie nadpłaty  z korekty deklaracji PIT, CIT tel. 22 765 90 26
  •    czynności sprawdzające  podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat oraz podatku PCC tel. 22 765 90 29
  Wieloosobowe Stanowisko  ds. Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1
  •    Kierujący tel. 22 765 90 32
  •    typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli tel. 22 765 90 32
  •    analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym tel. 22 765 90 32
  •    pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego tel. 22 765 90 32
  •    pozostałe  sprawy  tel. 22 765 90 32
  Referat Kontroli Podatkowej SKP
  •    Kierownik referatu tel. 22 765 90 54
  •    prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 765 90 51, 22 765 90 53, 22 765 90 55, 22 765 90 56
  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK
  •    Kierujący tel. 22 765 90 10
  •    prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, tel. 22 765 90 10
  •    prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 22 765 90 10
  •    wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 22 765 90 10
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:58 Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2020 14:16
  Autor: Agnieszka Ciężkowska Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian