Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala tel. 22 76 59 000
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 22 76 59 040
  Referat ds. Sekretariatu SWS

  • Kierownik referatu tel. 22 76 59 035

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik referatu tel. 22 76 59 085
  • księgowość podatku VAT, realizacja zwrotów z podatku VAT tel. 22 76 59 078
  • księgowość podatku PIT, PPL, CIT tel. 22 76 59 082
  • księgowość podatku PCC, SD, karta podatkowa tel. 22 76 59 082
  • księgowość dochodów nieopodatkowanych tel. 22 76 59 079
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 22 76 59 079

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel. 22 76 59 093
  • Pracownicy tel. 22 76 59 094, 22 76 59 087

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel 22 76 59 066
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 76 59 068
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 76 59 065
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 76 59 057
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 76 59 057
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 76 59 065
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 76 59 065

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  • Kierujący tel. 22 76 59 004
  • rejestracja wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 22 76 59 005, 22 76 59 017
  • rejestracja i likwidacja spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 76 59 005, 22 76 59 017
  • potwierdzenie statusu podatnika VAT lub VIES tel. 22 76 59 005, 22 76 59 017

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 22 76 59 009
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 76 59 008
  • deklaracje/zgłoszenia dotyczące spraw majątkowych 22 76 59 050
  • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach tel. 22 76 59 047
  • zaświadczenia dotyczące spraw majątkowych 22 76 59 049
  • pozostałe zaświadczenia 22 76 59 048
  • kasy fiskalne tel. 22 76 59 047

  Referat Orzecznictwa SPV

  • Kierownik referatu tel. 22 76 59 061  
  • postępowania podatkowe w zakresie podatku VAT tel. 22 76 59 062
  • wnioski o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących  tel. 22 76 59 062
  • postępowania podatkowe w zakresie podatków dochodowych PIT, PPL, PPE, CIT tel. 22 76 59 063, 22 76 59 064
  • postępowania podatkowe w zakresie podatków majątkowych SD, PCC tel. 22 76 59 067
  • sprawy w zakresie karty podatkowej (KP) tel. 22 76 59 064   
  • sprawy w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych (PPD) tel. 22 76 59 064

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  • Kierownik działu tel. 22 76 59 030
  • zwroty VAT tel. 22 76 59 028
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny)  tel. 22 76 59 028
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 22 76 59 028
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty/ wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji VAT tel. 22 76 59 028
  • czynności sprawdzające  podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych tel. 22 76 59 026
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty/wnioski o stwierdzenie nadpłaty  z korekty deklaracji PIT, CIT tel. 22 76 59 026
  • czynności sprawdzające  podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat oraz podatku PCC tel. 22 76 59 029

  Wieloosobowe Stanowisko  ds. Czynności Analitycznych SKA-1

  • Kierujący tel. 22 76 59 032
  • typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli tel. 22 76 59 032
  • analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym tel. 22 76 59 032
  • pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego tel. 22 76 59 032
  • pozostałe  sprawy  tel. 22 76 59 032

  Referat Kontroli Podatkowej oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej SKP

  • Kierownik referatu tel. 22 76 59 054
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 76 59 051, 22 76 59 053, 22 76 59 055

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Kierujący tel. 22 76 59 010
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, tel. 22 76 59 010
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 22 76 59 010
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 22 76 59 010
    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:58 Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2019 10:44
  Autor: Agnieszka Ciężkowska Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska
  Rejestr zmian