Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego
  Janusz Jasiński, tel. 22 765-90-40
   
  Zastępca Naczelnika

  Katarzyna Drozdowska, tel. 22 765-90-40

  Naczelnik wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych, kierujących wieloosobowymi stanowiskami.
  Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania służbowego, podziału zadań i  indywidualnej odpowiedzialności za ich realizację.

  Ustala się wzajemne zastępstwo członków kierownictwa Urzędu:
  1)    Naczelnika  zastępuje Zastępca Naczelnika, a w razie jego nieobecności wyznaczony pisemnie przez Naczelnika kierownik komórki organizacyjnej;
  2)    Zastępcę Naczelnika zastępuje wyznaczony pisemnie przez Naczelnika kierownik komórki organizacyjnej.
  Kierownika komórki organizacyjnej zastępuje wyznaczony pracownik posiadający odpowiednią adnotację w zakresie czynności.

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:
  1)    podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2)    podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3)    wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4)    udziela pracownikom upoważnień;
  5)    zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6)    podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7)    sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a)    Zastępcy Naczelnika;
  b)    Referatu Wsparcia;
  c)    Referatu Obsługi Bezpośredniej;
  a)    Referatu Spraw Wierzycielskich;
  b)    Referatu Egzekucji Administracyjnej;
  c)    Referatu Rachunkowości.

  Do zakresu nadzoru zastępcy Naczelnika należy w szczególności:
  1)    prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2)    efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3)    prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.
  Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
          a) Referatu Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych;
          b)  Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
          c)  Referatu Kontroli Podatkowej;
          d) Wieloosobowego Stanowiska ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
          e)  Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.04.2017 Data publikacji: 07.05.2015 14:05 Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2019 14:10
  Autor: Agnieszka Ciężkowska Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Anna Sieczkowska
  Rejestr zmian