Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  NBP - rachunek bankowy Działu Egzekucji Administracyjnej
  65 1010 1010 0166 7813 9120 0000

  podatek dochodowy od osób fizycznych
  88 1010 1010 0166 7822 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych
  91 1010 1010 0166 7822 2100 0000

  podatek od towarów i usług i podatek od gier
  41 1010 1010 0166 7822 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  82 1010 1010 0166 7822 2700 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  06 1010 0055 0201 4140 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
  Filia Nowy Dwór Mazowiecki

  35 8009 1062 0016 4119 2007 0001