Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!
  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).
   
  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  02 1010 0071 2223 1414 4400 0000
  opłata dodatkowa i kaucja z ustawy o autostradach płatnych oraz KFD
  08 1010 0055 0201 4140 0100 0000

   

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  NBP - rachunek bankowy Działu Egzekucji Administracyjnej
  65 1010 1010 0166 7813 9120 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  06 1010 0055 0201 4140 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
  Filia Nowy Dwór Mazowiecki

  35 8009 1062 0016 4119 2007 0001