Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Każdy pracownik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
  Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim posiada:
  - podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  - toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
  - miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  W oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i  w związku z tym wymagające pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim, mogą korzystać z takiej pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, w szczególności:
  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2) korzystania z poczty elektronicznej,
  3) przesyłania faksów.

  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić taką potrzebę ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej lub za pomocą faksu), co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem na adres:
  Urząd Skarbowy Nowy Dwór Mazowiecki
  ul. Legionów 7
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

  lub 
  1) na adres e-mail: us.nowydwor-mazowiecki@mf.gov.pl
  2) telefonicznie na nr: 22 765 90 40
  3) fax nr: 22 765 90 99

  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 16.06.2015 16:32 Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2018 08:51
  Autor: Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska