«Powrót

Kontrole przeprowadzone w 2021 roku

Kontrole przeprowadzone w 2021 roku

Kontrole przeprowadzone w 2021 roku

 • Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie nr HPN.111.1.2021 w zakresie utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie nr DOM9.0812.5.2021 w zakresie: Wypłata odsetek z tytułu nieterminowych rozliczeń;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie nr KBF.410.009.03.2021 P/21/013 w zakresie: Skuteczność działań w zakresie usprawniania poboru podatku VAT;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie nr LWA.410.004.01.2021 w zakresie: Organizacja pracy zdalnej w wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne w związku z ogłoszeniem stanu epidemii;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Grójcu nr KBF.410.004.02.2021 w zakresie: Ulgi i zwolnienia podatkowe oraz inne instrumenty wsparcia podatników w okresie epidemii COVID-19;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Legionowie nr KBF.410.004.01.2021 w zakresie: Ulgi i zwolnienia podatkowe oraz inne instrumenty wsparcia podatników w okresie pandemii COVID-19;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiu nr LWA.410.015.04.2021 w zakresie: Dochodzenie należności z tytułu kar administracyjnych nakładanych przez organy administracji publicznej;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście nr KBF.411.001.01.2021 I/21/001 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określenia i egzekwowania zobowiązań podatkowych podatników podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów nr KBF.411.001.02.2021 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określania i egzekwowania zobowiązań podatkowych podatników podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie nr HPN.111.1.2021 w zakresie utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy;
 • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie nr DOM9.0812.5.2021 w zakresie: Wypłata odsetek z tytułu nieterminowych rozliczeń;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie nr KBF.410.009.03.2021 P/21/013 w zakresie: Skuteczność działań w zakresie usprawniania poboru podatku VAT;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie nr LWA.410.004.01.2021 w zakresie: Organizacja pracy zdalnej w wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne w związku z ogłoszeniem stanu epidemii;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Grójcu nr KBF.410.004.02.2021 w zakresie: Ulgi i zwolnienia podatkowe oraz inne instrumenty wsparcia podatników w okresie epidemii COVID-19;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Legionowie nr KBF.410.004.01.2021 w zakresie: Ulgi i zwolnienia podatkowe oraz inne instrumenty wsparcia podatników w okresie pandemii COVID-19;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiu nr LWA.410.015.04.2021 w zakresie: Dochodzenie należności z tytułu kar administracyjnych nakładanych przez organy administracji publicznej;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście nr KBF.411.001.01.2021 I/21/001 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określenia i egzekwowania zobowiązań podatkowych podatników podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów nr KBF.411.001.02.2021 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określania i egzekwowania zobowiązań podatkowych podatników podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów nr KBF.411.001.05.2021 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określania i egzekwowania zobowiązań podatkowych podatników podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Praga nr KBF.411.001.03.2021 w zakresie: Określanie i egzekwowanie zobowiązań podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatku od spadków i darowizn;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany nr KBF.411.001.04.2021 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określania i egzekwowania zobowiązań podatkowych;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Praga w nr KBF.411.001.03.2021 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określenia i egzekwowania zobowiązań podatkowych podatników podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • Kontrola przeprowadzona przez Państwową Agencję Atomistyki w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym Nr DJ/1/2021, DJ/2/2021, DJ/3/2021, DJ/4/2021, DJ/5/2021, DJ/6/2021, DJ/7/2021 w zakresie zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu przez n/w oddziały celne urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do kontroli bagażu i przesyłek, z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem;
 • Kontrola przeprowadzona przez Graniczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie (GSSE) w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr PGIS.HTP.4310.17.2021 w zakresie: Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • Kontrola przeprowadzona przez Graniczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie (GSSE) w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr PGIS.HTP.4310.18.2021 w zakresie: Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie (PSSE) w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr Nr 1/20102021 w zakresie: ocena dostosowania zakładów przeprowadzających czynności pośrednie (na produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu) i magazynów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.;
 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nr KBF.410.009.02.2021 w zakresie: Weryfikowanie prawidłowości dokonywanych przez podatników rozliczeń VAT.

Zasady udostępniania informacji publicznej umieszczone są w zakładce Załatwianie spraw.