Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 

  • 46 862 26 04 wew. 21, 53, 24  lub 29
  • 46 862 21 18 wew. 21, 53, 24  lub 29
  • 538- 517- 706

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala 46 862 21 18, 46 862 26 04, 46 862 26 03, 46 862 23 51, 46 862 46 01,    46 862 46 02, 46 862 13 62

  Referat Wsparcia

  • Sekretariat Naczelnika Urzędu 46 862 21 18 wew. 10
  • Kierownik referatu tel. 46 862 21 18 wew. 27
  • Pracownicy referatu tel. 46 862 21 18 wew. 10, wew. 27, wew. 16

  Referat Rachunkowości SER

  • kierownik referatu  tel. 46 862 46 01 wew. 33
  • księgowość podatku VAT, DSF tel. 46 862 46 01 wew. 47
  • księgowość podatku PIT-37, PIT-36, PIT-38 tel. 46 862 46 01 wew. 32
  • księgowość podatku PIT-4, PIT8AR tel. 46 862 46 01 wew. 32
  • księgowość podatku PIT-36L, PPE, PPR, PPD tel. 46 862 46 01 wew. 26
  • księgowość podatku CIT tel. 46 862 46 01 wew. 32
  • księgowość podatku PCC, SD, KP tel. 46 862 46 01 wew. 26
  • księgowość w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych (OEG-1, kary, grzywny, inne opłaty) tel. 46 862 46 01 wew. 26

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel.  46 862 13 62 wew. 39
  • Pracownicy tel. 46 862 13 62 wew. 35, 34, 41, 48

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 46 862 23 51 wew. 36
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 46 862 23 51 wew. 36, wew. 51, 38
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 46 862 23 51 wew. 51, 38
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 46 862 23 51 wew. 51, 38
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 46 862 23 51 wew. 38, wew. 51
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 46 862 23 51 wew. 51
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 46 862 23 51 wew. 38

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

  • Kierujący komórką tel. 46 862 26 04 wew.46
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8, CEIDG, ZAP-3, VAT-R  tel. 46 862 26 04 wew. 24, wew. 46
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 46 862 26 04 wew. 24. wew. 46

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 46 862 26 04 wew. 23
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 46 862 26 04 wew. 53, 54, 55, 56, 57
  • informacja i wydawanie zaświadczeń, w tym o niezaleganiu tel. 46 862 26 04 wew. 53, 54, 55, 56, 57
  • kasy fiskalne tel. 46 862 26 04 wew. 54, 56, 57
  • profil zaufany tel. 46 862 26 04 wew. 55, 57

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV:

  • kierownik referatu tel. 46 862 21 18 wew. 18
  • postępowania podatkowe w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT, uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT (split payment)  tel. 46 862 21 18 wew. 18
  • karta podatkowa, podatek od osób duchownych tel. 46 862 21 18 wew. 44
  • postępowania podatkowe SD, działy specjalne produkcji rolnej tel. 46 862 21 18 wew. 19
  • czynności sprawdzające w zakresie PCC i SD oraz zaświadczenia z tytułu nabycia majątku na podstawie ustawy SD tel. 46 862 21 18 wew. 15.

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  • Kierownik działu tel. 46 862 26 03 wew. 50
  • czynności sprawdzające deklaracje w  zakresie podatku PIT, PPL, PPE, CIT, sprawozdanie finansowe tel. 46 862 26 03 wew. 22, wew. 28
  • czynności sprawdzające deklaracje w  zakresie podatku PIT, PPL, PPE, PPR tel. 46 862 26 03 wew. 29, 30
  • zwroty VAT tel.  46 862 46 02 wew. 31, 43, 49, 17,
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23  tel. 46 862 46 02 wew. 31, 49, 43, 17
  • pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 46 862 46 02 wew. 43, 49, 17, 31
  • pozostałe  sprawy  tel. 46 862 46 02 wew. 43, 31, 17, 49

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierujący komórką tel. 46 862 21 18 wew. 40
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 46 862 21 18  wew. 42, wew. 40

  prowadzenie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów podatkowych tel. 46 862 21 18 wew. 42, wew. 40

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 11:49 Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2024 15:42
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Kinga Bartoszek