Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 

  o   46 862 21 18 wew. 44, 23 lub 24

  o   46 862 26 04 wew. 44, 23 lub 24

  o   538- 517- 706

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala 46 862 21 18, 46 862 26 04, 46 862 26 03, 46 862 23 51, 46 862 46 01, 46 862 46 02


  Referat Wsparcia

  • Sekretariat Naczelnika Urzędu 46 862 21 18 wew. 10
  • Kierownik referatu tel. 46 862 21 18 wew. 27

  • Pracownicy referatu tel. 46 862 21 18 wew. 27, wew. 16, wew. 10

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik referatu  tel. 46 862 46 01 wew. 33
  • księgowość podatku VAT tel. 46 862 46 01 wew. 32
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 46 862 46 01 wew. 32
  • księgowość podatku PIT-37, PIT-38, tel. 46 862 46 01 wew. 32
  • księgowość podatku PIT-36L, PIT-39, PPD tel. 46 862 46 01 wew. 47
  • księgowość podatku PIT-4, PIT8AR tel. 46 862 46 01 wew. 32
  • księgowość podatku CIT tel. 46 862 46 01 wew. 32
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 46 862 46 01 wew. 32
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 46 862 46 01 wew. 26
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 46 862 46 01 wew. 32
  • księgowość podatku PIT-36 tel. 46 862 46 01 wew. 32

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel.  46 862 13 62 wew. 39
  • Pracownicy tel. 46 862 13 62 wew. 35, 34, 39

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 46 862 23 51 wew. 36
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 46 862 23 51 wew. 36, wew. 38
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 46 862 23 51 wew. 38
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 46 862 23 51 wew. 38
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 46 862 23 51 wew. 36, wew. 38
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 46 862 23 51 wew. 38
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń
  • z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 46 862 23 51  wew. 36

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

  • Kierujący komórką tel. 46 862 26 04 wew.46
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8, CEIDG, ZAP-3, VAT-R  tel. 46 862 26 04 wew. 24, wew. 46
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 46 862 26 04 wew. 24. wew. 46
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES) tel. 46  862 26 04 wew. 24. wew. 46

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 46 862 26 04 wew. 23
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 46 862 26 04 wew.44
  • informacja i wydawanie zaświadczeń, w tym o niezaleganiu tel. 46 862 26 04 wew. 21, 44
  • kasy fiskalne tel. 46 862 26 04 wew. 23, 44

  Referat Orzecznictwa SPV

  • Kierownik referatu tel. 46 862 21 18 wew. 18
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty, wnioski w zakresie ulg z tytułu zakupu kas rejestrujących  (wnioski składane przez podatników) tel. 46 862 21 18 wew. 18
  • wniosków o ograniczenie poboru zaliczek tel. 46 862 21 18 wew. 18
  • postępowania podatkowe CIT, PIT, PPE, PPD, KP, działy specjalne produkcji rolnej, Split Payment, VAT, podatki majątkowe, PCC (pokontrolne, z urzędu, na wniosek) tel. 46 862 21 18 wew. 18, wew. 19

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 46 862 26 03 wew. 50
  • czynności sprawdzające deklaracje w  zakresie podatku PIT, PPL, PPE, CIT, sprawozdanie finansowe tel. 46 862 26 03 wew. 22, wew. 28
  • czynności sprawdzające deklaracje w  zakresie podatku PIT, PPL, PPE, PPR tel. 46 862 26 03 wew. 29
  • czynności sprawdzające deklaracje w  zakresie podatku PCC, SD tel. 46 862 26 03 wew. 15

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik referatu tel. 46 862 46 02 wew. 20
  • zwroty VAT tel.  46 862 46 02 wew. 31, wew. 43, wew. 49, wew. 20
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23  tel. 46 862 46 02 wew. 31, wew. 20, wew. 49, wew. 43
  • pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 46 862 46 02 wew. 43, wew. 49, wew. 20, wew. 31.
  • pozostałe  sprawy  tel. 46 862 46 02 wew. 43, wew. 31, wew. 20, wew. 49.

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik referatu tel. 46 862 21 18 wew. 40
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 46 862 21 18  wew. 42, wew. 40
  • prowadzenie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów podatkowych |
  • tel. 46 862 21 18 wew. 42, wew. 40

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Kierujący komórką tel. 46 862 21 18 wew. 37
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 46 862 21 18 wew. 37
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości 46 862 21 18 wew. 37
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 46 862 21 18 wew. 37
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 11:49 Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2022 10:30
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska