Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku: NBP O/O Warszawa

  CIT - podatek dochodowy od osób prawnych
  10 1010 1010 0161 9922 2100 0000

  VAT - podatek od towarów i usług
  57 1010 1010 0161 9922 2200 0000

  PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
  07 1010 1010 0161 9922 2300 0000

  Pozostałe podatki i opłaty: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (GK, GKP), koszty egzekucyjne (WRO), opłaty za informacje komornikom sądowym (WRO), kary z wyroków sądowych z Kkw (WRD), inne dochody i opłaty

  98 1010 1010 0161 9922 2700 0000

  Sumy depozytowe innych wierzycieli (zajęcia wierzytelności)

  81 1010 1010 0161 9913 9120 0000

  Sumy depozytowe urzędu (kaucje gwarancyjne)

  47 1010 1010 0161 9913 9120 1000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  Pozostałe podatki i opłaty: karta podatkowa (KP), spadki i darowizny (SD), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  55 1010 0055 0201 4280 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Bank PEKAO S.A. I Oddział w Sochaczewie
  Urząd Miejski w Sochaczewie
  ul. 1 Maja 16
  96-500 Sochaczew

  90 1240 1822 1111 0000 0719 8427