Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

  36 1010 0071 2223 1428 4400 0000

  Oddział banku: NBP O/O Warszawa

  Sumy depozytowe innych wierzycieli (zajęcia wierzytelności)

  81 1010 1010 0161 9913 9120 0000

  Sumy depozytowe urzędu (kaucje gwarancyjne)

  47 1010 1010 0161 9913 9120 1000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  Pozostałe podatki i opłaty: karta podatkowa (KP), spadki i darowizny (SD), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  55 1010 0055 0201 4280 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy Oddział w Sochaczewie
  Urząd Miejski w Sochaczewie
  ul. 1 Maja 16
  96-500 Sochaczew
  77 9283 0006 0043 0197 2000 0020