Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik Urzędu - Sylwester Kiełbiowski
  2. Zastępca Naczelnika Urzędu - Agnieszka Nowakowska-Woźniak 

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Zastępcy Naczelnika,
   2. Referatu Wsparcia,
   3. Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej.

  Do zakresu nadzoru Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy w tych komórkach;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika;
  4. Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Referatu Obsługi Bezpośredniej,
   2. Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych oraz Kontroli Podatkowej,
   3. Referatu Spraw Wierzycielskich,
   4. Referatu Egzekucji Administracyjnej,
   5. Referatu Rachunkowości.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 10:03 Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2024 11:17
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska