Koordynatorzy JPK_VAT

  Koordynatorzy JPK_VAT

  Koordynatorzy JPK_VAT

  Bogumiła Pytkowska - tel.46 862 26 04 wew. 20
  bogumila.pytkowska@mf.gov.pl

  Joanna Kossakowska - tel. 46 862 26 04 wew.49
  joanna.kossakowska@mf.gov.pl