Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzona w dniach: 18.03.2014 r., 20.03.2014 r. - 21.03.2014 r., 25.03.2014 r. - 28.03.2014 r., 31.03.2014 r. - Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

    Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzona w dniach: 18.03.2014 r., 20.03.2014 r. - 21.03.2014 r., 25.03.2014 r. - 28.03.2014 r., 31.03.2014 r. - Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

    Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzona w dniach: 18.03.2014 r., 20.03.2014 r. - 21.03.2014 r., 25.03.2014 r. - 28.03.2014 r., 31.03.2014 r. - Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

    Dokumenty: