Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Anna Błońska

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:
  1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3) wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4) udziela pracownikom upoważnień;
  5) zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6) podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia   organizacyjne pracownikom;
  7) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą wszystkich komórek organizacyjnych.

  W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1) Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia (SWW);
  2) Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB);
  3) Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz  Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV);
  4) Referat Spraw Wierzycielskich (SEW);
  5) Referat Egzekucji Administracyjnej (SEE);
  6) Referat Rachunkowości (SER);
  7) Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA);
  8) Referat Kontroli Podatkowej oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKP);
  9) Jednoosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych (SKK)
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 10:10 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2019 09:43
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz