Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  80 1010 0071 2223 1429 4400 0000

  opłata dodatkowa i kaucja z ustawy o autostradach płatnych oraz KFD
  12 1010 0055 0201 4290 0100 0000

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  10 1010 0055 0201 4290 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  sumy depozytowe dla należności dochodzonych w postępowaniu egzekucyjnym /rachunek organu egzekucyjnego/

  43 1010 1010 0272 6713 9120 0000

  NBP O/O Warszawa

   

  Opłata skarbowa:
  Bank PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim
  ul. Wolności 7
  08-300 Sokołów Podlaski

  84 1240 2715 1111 0000 3272 6046