Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  podatek dochodowy od osób fizycznych
  66 1010 1010 0272 6722 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych
  69 1010 1010 0272 6722 2100 0000

  podatek od towarów i usług
  19 1010 1010 0272 6722 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  60 1010 1010 0272 6722 2700 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  10 1010 0055 0201 4290 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Bank PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim
  ul. Wolności 7
  08-300 Sokołów Podlaski

  84 1240 2715 1111 0000 3272 6046