Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • PIT:   29 74 30 241 wew. 317
  • VAT: 29 74 30 241 wew. 355, 325
  • CIT: 29 74 30 241 wew. 317
  • spadki/darowizny: 29 74 30 241 wew. 331
  • zaświadczenie dot. podatku od spadków i darowizn: 29 74 30 241 wew. 331
  • rejestracja podatników:  29 74 30 241 wew.312
  • egzekucja administracyjna: 29 74 30 241 wew. 301, 302
  • rachunkowość podatkowa: 29 74 30 241 wew. 307, 338, 341,342 343
  • komórka wierzycielska: 29 74 30 241 wew. 330, 346, 348
  • komórka wierzycielska (ulgi): 29 74 30 241 wew. 330, 346.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala  29 74 30 241

  Sekretariat Naczelnika Urzędu 29 74 30 241 wew. 304

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia SWW

  Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Wsparcia 29 74 30 241 wew. 304

  Kancelaria tel. 29 74 30 241 wew. 335

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik referatu tel.29 74 30 241 wew. 339
  • księgowość podatku VAT tel. 29 74 30 241 wew. 338
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 29 74 30 241 wew. 338
  • księgowość podatku PIT tel. 29 74 30 241 wew. 343, 341
  • księgowość podatku CIT tel. 29 74 30 241 wew. 342
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych tel. 29 74 30 241 w. 342
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 29 74 30 241 wew.307, 343
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 29 74 30 241 wew. 338

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel.  29 74 30 241 wew. 303
  • Pracownicy tel. 29 74 30 241 wew. 301, 302, 360

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 29 74 30 241 wew. 346
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 29 74 30 241 wew. 330
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 29 74 30 241 wew. 348
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 29 74 30 241 wew. 330
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 29 74 30 241 wew. 330
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 29 74 30 241 wew. 330
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 29 74 30 241 wew. 330

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 29 74 30 241 wew. 364
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 29 74 30 241 wew. 305, 317, 324, 325
  • kasy fiskalne tel. 29 74 30 241 wew. 325
  • w zakresie zaświadczeń tel. 29 74 30 241 wew. 327
  • w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych tel. 29 74 30 241 wew. 371
  • w zakresie podatku od spadków i darowizn tel. 29 74 30 241 wew. 331

  Wieloosobowe Stanowisko ds.  Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierujący tel.  29 74 30 241 wew. 344
  • postępowania podatkowe tel. 29 74 30 241 wew. 344, 345, 347

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKA

  • Kierownik działu tel. 29 74 30 241 wew. 354
  • zadania w zakresie rejestracji tel. 29 74 30 241 wew. 312
  • zwroty VAT i czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT tel. 29 74 30 241 wew. 355
  • czynności sprawdzające podatek PIT, PPL, PPE, PPW, CIT tel. 29 74 30 241 wew. 352, 353, 311,310
  • czynności sprawdzające odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat tel. 29 74 30 241 wew. 311
  • wymiana informacji podatkowych, obsługa bieżąca VAT-UE tel. 29 74 30 241 wew. 311
  • czynności sprawdzające podatek PCC, SD tel. 29 74 30 241 wew. 353
  • czynności sprawdzające w zakresie JPK_VAT tel. 29 74 30 241 wew. 352

  Referat  ds. Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik referatu  tel. 29 74 30 241 wew. 321
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 29 74 30 241 wew. 319, 320,323

  Jednoosobowe Stanowisko ds. Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem
  • tel. 29 743 02 41 wew. 358


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:51 Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2021 14:47
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska