Telefony

  Telefony

  Telefony

   

  Kontakty telefoniczne na czas ograniczonego dostępu do urzędu skarbowego
  (link otwiera komunikat)

   

  Centrala  29 74 30 241
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 29 74 30 241 wew. 304
  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia SWW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Wsparcia 29 74 30 241 wew. 304
  • Kancelaria tel. 29 74 30 241 wew. 335

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik referatu tel.29 74 30 241 wew. 339
  • księgowość podatku VAT tel. 29 74 30 241 wew. 338
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 29 74 30 241 wew. 338
  • księgowość podatku PIT tel. 29 74 30 241 wew. 343, 341
  • księgowość podatku CIT tel. 29 74 30 241 wew. 338
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych tel. 29 74 30 241 w. 338
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 29 74 30 241 wew.341, 343
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 29 74 30 241 wew. 338

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel.  29 74 30 241 wew. 303
  • Pracownicy tel. 29 74 30 241 wew. 301, 302, 360

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wierzycielskich SEW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Wierzycielskich tel. 29 74 30 241 wew. 346
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 29 74 30 241 wew. 330
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 29 74 30 241 wew. 309
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 29 74 30 241 wew. 330
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 29 74 30 241 wew. 330
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 29 74 30 241 wew. 330
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 29 74 30 241 wew. 330

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 29 74 30 241 wew. 358
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 29 74 30 241 wew. 305, 324, 325
  • kasy fiskalne tel. 29 74 30 241 wew. 324
  • w zakresie zaświadczeń tel. 29 74 30 241 wew. 327
  • w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych tel. 29 74 30 241 wew. 327
  • w zakresie podatku od spadków i darowizn tel. 29 74 30 241 wew. 305

  Wieloosobowe Stanowisko ds.  Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierujący tel.  29 74 30 241 wew. 344
  • postępowania podatkowe tel. 29 74 30 241 wew. 344, 345, 347, 348

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKA

  • Kierownik działu tel. 29 74 30 241 wew. 354
  • zadania w zakresie rejestracji tel. 29 74 30 241 wew. 312
  • zwroty VAT i czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT tel. 29 74 30 241 wew. 310
  • czynności sprawdzające podatek PIT, PPL, PPE, PPW, CIT tel. 29 74 30 241 wew. 352, 353, 311
  • czynności sprawdzające odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat tel. 29 74 30 241 wew. 311
  • wymiana informacji podatkowych, obsługa bieżąca VAT-UE tel. 29 74 30 241 wew. 311
  • czynności sprawdzające podatek PCC, SD tel. 29 74 30 241 wew. 353
  • czynności sprawdzające w zakresie JPK_VAT tel. 29 74 30 241 wew. 312

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik referatu  tel. 29 74 30 241 wew. 320
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 29 74 30 241 wew. 319, 321

  Jednoosobowe Stanowisko ds. Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem
   tel. 29 743 14 84
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:51 Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2020 14:53
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska