Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala  29 74 30 241
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 29 74 30 241 wew. 304
  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia SWW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Wsparcia 29 74 30 241 wew. 304
  • Kancelaria tel. 29 74 30 241 wew. 335

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik referatu tel.29 74 30 241 wew. 339
  • księgowość podatku VAT tel. 29 74 30 241 wew. 338
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 29 74 30 241 wew. 338
  • księgowość podatku PIT tel. 29 74 30 241 wew. 343, 341
  • księgowość podatku CIT tel. 29 74 30 241 wew. 338
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych tel. 29 74 30 241 w. 338
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 29 74 30 241 wew.341, 343
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 29 74 30 241 wew. 338

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel.  29 74 30 241 wew. 303
  • Pracownicy tel. 29 74 30 241 wew. 301, 302, 360

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wierzycielskich SEW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Wierzycielskich tel. 29 74 30 241 wew. 346
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 29 74 30 241 wew. 330
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 29 74 30 241 wew. 309
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 29 74 30 241 wew. 330
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 29 74 30 241 wew. 330
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 29 74 30 241 wew. 330
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 29 74 30 241 wew. 330

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 29 74 30 241 wew. 358
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 29 74 30 241 wew. 305, 324, 325
  • kasy fiskalne tel. 29 74 30 241 wew. 324
  • w zakresie zaświadczeń tel. 29 74 30 241 wew. 327
  • w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych tel. 29 74 30 241 wew. 327
  • w zakresie podatku od spadków i darowizn tel. 29 74 30 241 wew. 305

  Wieloosobowe Stanowisko ds.  Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierujący tel.  29 74 30 241 wew. 344
  • postępowania podatkowe tel. 29 74 30 241 wew. 344, 345, 347, 348

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKA

  • Kierownik działu tel. 29 74 30 241 wew. 354
  • zadania w zakresie rejestracji tel. 29 74 30 241 wew. 312
  • zwroty VAT i czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT tel. 29 74 30 241 wew. 310
  • czynności sprawdzające podatek PIT, PPL, PPE, PPW, CIT tel. 29 74 30 241 wew. 352, 353, 311
  • czynności sprawdzające odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat tel. 29 74 30 241 wew. 311
  • wymiana informacji podatkowych, obsługa bieżąca VAT-UE tel. 29 74 30 241 wew. 311
  • czynności sprawdzające podatek PCC, SD tel. 29 74 30 241 wew. 353
  • czynności sprawdzające w zakresie JPK_VAT tel. 29 74 30 241 wew. 312

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik referatu  tel. 29 74 30 241 wew. 320
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 29 74 30 241 wew. 319, 321

  Jednoosobowe Stanowisko ds. Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem
   tel. 29 743 14 84
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:51 Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2019 10:45
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Karol Owczarek