Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  31 1010 1010 0433 6822 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  34 1010 1010 0433 6822 2100 0000

  podatek od towarów i usług (VAT)
  81 1010 1010 0433 6822 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (in.d)
  25 1010 1010 0433 6822 2700 0000

   

  NBP O/O Warszawa

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  59 1010 0055 0201 4430 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
  ul. T. Kościuszki 5
  07-200 Wyszków

  25 8931 0003 0002 2233 2039 0003