Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Pracownicy Urzędu maja obowiązek okazania pomocy osobie niepełnosprawnej.
  Urząd posiada:
  - podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  - toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:
  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2) korzystania z poczty elektronicznej i elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  3) przesyłania faksów.
  Osoby niesłyszące i niedosłyszące w celu uzyskania pomocy w formie pośrednictwa tłumacza powinny zgłosić taką potrzebę - co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem, w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) na adres:
  Urząd Skarbowy w Wyszkowie
  ul. Generała Józefa Sowińskiego 82
  07-200 Wyszków
  lub
  e-mail: us.wyszkow@mf.gov.pl
  telefon: 29 743 02 41
  fax nr: 29 742 34 22
  elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP – utworzenie konta użytkownika na platformie ePUAP jest bezpłatne – uwierzytelnienie Profilu można dokonać w dowolnym urzędzie, także urzędzie skarbowym.

  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824).