Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • 22 50 94 122
  • 22 50 94 126
  • 22 50 94 131
  • 22 50 90 107
  • 22 50 94 212 (sekretariat).

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala 22 870 03 41
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 50 94 212
  Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik referatu 22 50 94 208
  • kancelaria tel. 22 50 94 134,135, 202

  Pierwszy Dział Rachunkowości SER-1

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 309
  • Zwrot nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych tel. 22 50 94 307 (311, 401, 499)
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 22 50 94 310 - 303
  • księgowość podatku PIT tel. 22 50 94 307 (311, 401, 499)

  Drugi Dział Rachunkowości SER-2

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 301
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 22 50 94 117
  • księgowość podatku VAT tel. 22 50 94 314
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 22 50 94 314
  • księgowość podatku CIT tel. 22 50 94 303
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 22 50 94 303
  • księgowość podatku PCC, SD, KP oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 22 50 94 312
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 22 50 94 310, 303
  • kwoty do wyjaśnienia – KDW 22 50 94 312

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 119, tel. komórkowy 516 402 047
  • Pracownicy tel. 22 50 94 110 (111,112,113,114,115)

  Dział Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 214
  • w sprawach dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 50 94 206
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 50 94 328
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel.22 50 94 206
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 50 94 206
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 50 94 317
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 50 94 317

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierownik referatu tel.22 50 94 225
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 22 50 94 216
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 50 94 216, 220
  • wydawanie zaświadczeń ( potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 22 50 94 220, 216

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 203
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 50 94 120 (107,121)
  • informacja ogólna tel. 22 50 94 126 (122, 120, 121, 107)
  • kasy fiskalne tel. 22 50 94 102
  • zaświadczenia o dochodach tel. 22 50 94 102, 107
  • wydawanie zaświadczeń od spadków i darowizn tel. 22 50 94 107
  • obsługa podatników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT tel. 22 50 94 207
  • wydawanie zaświadczeń certyfikat rezydencji CFR-1 22 50 94 107
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT, PPL, PPE, PPW (bez wpłat) tel. 22 50 94 121 (107, 120)
  • VAT-23 tel. 22 50 94 203

  Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 321
  • postępowania podatkowe w zakresie CIT i PIT, tel. 22 50 94 319, 323
  • postępowania podatkowe w zakresie VAT, tel. 22 50 94 320, 323
  • obsługa podatników opodatkowanych Kartą Podatkową; duchownych; działy specjalne produkcji rolnej, tel. 22 50 94 315
  • obsługa złożonych wniosków o uwolnienie środków z rachunku VAT, tel. 22 50 94 315

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 223
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 22 50 94 218, 215
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), tel. 22 50 94 218, 215
  • wymiana informacji podatkowych tel. 22 50 94 230
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 50 94 230

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 224
  • zwroty VAT tel. 22 50 94 219
  • pozostałe sprawy tel. 22 50 94 229, 228
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR  tel. 22 50 94 217
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 22 50 94 219

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik referatu tel. 22 50 94 108
  • sala obsługi podatnika tel. 22 50 94 131
  • PCC tel. 22 50 94 101, 22 50 94 140
  • SD tel. 22 50 94 116

  Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 302
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 50 94 313 (322, 325)

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik referatu tel. 22 50 94 103
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 22 50 94 103 (106)
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 22 50 94 103
  • prowadzenie postępowań mandatowych, tel. 22 50 94 103 (106)
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 22 50 94 103
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 12:20 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2020 16:05
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska