Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • 694 810 343
  • 22 50 94 107
  • 22 50 94 100 (sekretariat)..

  Centrala 22 50 94 100
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 50 94 212

  Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik referatu 22 50 94 209
  • kancelaria tel. 22 50 94 208

  Pierwszy Dział Rachunkowości SER-1

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 309
  • Zwrot nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych tel. 22 50 94 306 (307, 311,401,499)
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 22 50 94 310/303
  • księgowość podatku PIT tel. 22 50 94 306 (307, 311, 401, 499)

  Drugi Dział Rachunkowości SER-2

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 301
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 22 50 94 117, 22 50 94 140,
  • księgowość podatku VAT tel. 22 50 94 314,155
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 22 50 94 314
  • księgowość podatku CIT tel. 22 50 94 303
  • księgowość  podatku dochodowego od osób prawnych  tel. 22 50 94 303
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 22 50 94 303
  • księgowość podatku PCC,SD,KP tel. 22 50 94 312
  • księgowość dochodów nieopodatkowanych tel. 22 50 94 303
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 22 50 94 310, 303
  • kwoty do wyjaśnienia – KDW (PCC,SD,KP) 22 50 94 312

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 119, tel. komórkowy 516 402 047
  • Pracownicy tel. 22 50 94 110 (111,112,113,114,115)

  Dział Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 316
  • w sprawach dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 50 94 327
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 50 94 318
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 50 94 317
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 50 94 317
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 50 94 317
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 50 94 317

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierownik referatu tel.22 50 94 225
  • zadania w zakresie: rejestracji organizacji (NIP-2, NIP-8, VAT-R, VAT-Z, UPL-1) tel. 22 50 94 216
  • zadania w zakresie: rejestracji osób fizycznych (wnioski CEIDG, VAT-R, VAT-Z) tel. 22 50 94 220
  • zadania w zakresie: rejestracji osób fizycznych (wnioski CEIDG, ZAP-3, NIP-7, UPL-1) tel. 22 50 94 221

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 124
  • informacja ogólna tel. 22 50 94 102, 22 50 94 207
  • kasy fiskalne, profil zaufany tel. 22 50 94 102
  • zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia certyfikat rezydencji CFR-1 tel. 22 50 94 107
  • zaświadczenia od spadków i darowizn tel. 22 50 94 102
  • zaświadczenia do zagranicznych urzędów UE/WE, UE/EOG  tel. 22 50 94 107

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  • Kierownik referatu tel. 22 50 94 202
  • wprowadzanie danych z deklaracji/zeznań podatkowych tel. 22 50 94 121

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług - SPV

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 321
  • postępowania podatkowe w zakresie CIT i PIT, tel. 22 50 94 319,
  • postępowania podatkowe w zakresie VAT, tel. 22 50 94 320, 323, 319
  • obsługa podatników opodatkowanych Kartą Podatkową; duchownych; działy specjalne produkcji rolnej, tel. 22 50 94 315
  • obsługa złożonych wniosków o uwolnienie środków z rachunku VAT, tel. 22 50 94 324

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 223
  • Czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych tel. 22 50 94 215, 222
  • Czynności mandatowe, tel. 22 50 94 218
  • Źródła nieujawnione, oświadczenia majątkowe, tel 22 50 94 226
  • wymiana informacji podatkowych tel. 22 50 94 230
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 50 94 230

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 224
  • zwroty VAT tel. 22 50 94 219
  • nadpłaty w VAT oraz ulga za złe długi tel. 22 50 94 228
  • podatek dochodowy PIT, CIT tel. 22 50 94 217, 22 50 94 326
  • sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat tel. 22 50 94 229

  Trzeci  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik działu tel. 24 361 65 24
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), tel. 24 26 86 318, 24 36 16 531, 523, 597

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik referatu tel. 22 50 94 108
  • PCC tel. 22 50 94 101, 22 50 94 206
  • SD tel. 22 50 94 116

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik działu tel. 22 50 94 302
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 50 94 313
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 12:20 Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2024 15:08
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska