Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  podatek dochodowy od osób fizycznych
  73 1010 1010 0166 3622 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych
  76 1010 1010 0166 3622 2100 0000

  podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy
  26 1010 1010 0166 3622 2200 0000

  inne dochody
  67 1010 1010 0166 3622 2700 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  45 1010 0055 0201 4390 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Bank City Handlowy
  Urząd m. st. Warszawy Dzielnicy Praga-Południe

  39 1030 1508 0000 0005 5000 7118