«Powrót

Nielegalny transport na A2

Nielegalny transport na A2

Nielegalny transport na A2

Samochód ciężarowy z zatrzymanymi papierosami 28 palet bez polskich znaków akcyzy zatrzymany przez funkcjonariuszy celno-skarbowych.
Samochód ciężarowy z zatrzymanymi papierosami 28 palet bez polskich znaków akcyzy

Prawie 10 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy o wartości blisko 7 mln złotych zatrzymali  funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przy współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Wspólne działania kilku służb mundurowych doprowadziły dozatrzymania na autostradzie A2 w miejscowości Stryków do kontroli podejrzanego pojazdu z naczepą.

Trasa samochodu, prowadzonego przez obywatela Białorusi, od początku była monitorowana przez funkcjonariuszy Podlaskiego, Mazowieckiego i Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz CBŚP. Pojazd został zatrzymany przez łódzką Służbę Celno - Skarbową, która wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego dokonała przeszukania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w przestrzeni ładunkowej odkryto 28 palet papierosów bez polskich znaków akcyzy. Łącznie ujawniono ponad 9 800 000 sztuk wyrobów tytoniowych. W tym przypadku, możliwe straty dla budżetu państwa mogły sięgnąć blisko 11 mln złotych z tytułu niezapłaconych należności podatkowych. Funkcjonariusze  zabezpieczyli kontrolowany pojazd oraz znalezioną w nim gotówkę na poczet przyszłych kar.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zgierzu. Kierowca zatrzymanego pojazdu po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych został zwolniony.

Wprowadzanie na rynek tytoniu i papierosów pochodzących z nielegalnego źródła to działanie na szkodę budżetu państwa i uczciwych przedsiębiorców.

„Należy pamiętać, że nabycie i przewóz towarów akcyzowych, za które nie zostały uiszczone stosowne opłaty podatkowe, a także pomoc przy ich przechowaniu lub ukryciu podlega karze grzywny albo pozbawienia wolności do lat 3. Możliwe jest również zastosowanie obu tych sankcji łącznie" – powiedział mł. insp. Sebastian Łyczykowski, Zastępca Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.