Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Przyjmowanie i wypłacanie:
  Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz Zamawiającego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, na następujące konta:
  a) nr rachunku 17 1010 1010 0350 9922 2200 0000
  - wpłat podatku od towarów i usług -VAT
  b) nr rachunku 64 1010 1010 0350 9922 2300 0000
  - wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - wpłat należności płatnika z tytułu pobranego podatku dochodowego od łącznej kwoty wypłat (PIT-4) dla płatników opodatkowanych w formie karty podatkowej lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających ze złożonych zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym.
  c)  nr rachunku 62 1010 0055 0201 4300 0007 0000
  - wpłat gotówkowych z tytułu podatku od spadków i darowizn,
  - wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - wpłaty z tytułu kar porządkowych wymierzonych na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej,
  - wpłaty z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.
  d) nr rachunku 58 1010 1010 0350 9922 2700 0000
  - wpłat z tytułu mandatów karnych kredytowanych,
  - wpłat kar grzywny z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (grzywny DPO),
  - wpłat z tytułu kosztów postępowania przed organami podatkowymi,
  - wpłat gotówkowych dokonywanych przez poborców skarbowych, kontrolerów, egzekutorów, komornika zwanych z tytułu  kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej
  e)  nr rachunku 67 1010 1010 0350 9922 2100 0000
  - wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
  f) nr rachunku 41 1010 1010 0350 9913 9120 0000                                                                                    
  - wpłat z tytułu sum depozytowych
  Opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Iłży
  Filia w Szydłowcu
  ul. Rynek 2
  26-500 Szydłowiec
  06 9129 0001 0090 0900 3317 0001