Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Przyjmowanie i wypłacanie:
  Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz Zamawiającego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, na następujące konta:

  1. nr rachunku 62 1010 0055 0201 4300 0007 0000
   • wpłat gotówkowych z tytułu podatku od spadków i darowizn,
   • wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
   • wpłaty z tytułu kar porządkowych wymierzonych na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej,
   • wpłaty z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.
  2. nr rachunku 41 1010 1010 0350 9913 9120 0000
   • wpłat z tytułu sum depozytowych
  3. pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych 27 1010 0071 2223 1430 4400 0000
  4. Opłata skarbowa:
   Urząd Miejski w Szydłowcu
   06 9129 0001 0090 0900 3317 0001