Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Przyjmowanie i wypłacanie:
  Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz Zamawiającego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, na następujące konta:
  a)  nr rachunku 62 1010 0055 0201 4300 0007 0000
  - wpłat gotówkowych z tytułu podatku od spadków i darowizn,
  - wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - wpłaty z tytułu kar porządkowych wymierzonych na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej,
  - wpłaty z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.
  b) nr rachunku 58 1010 1010 0350 9922 2700 0000
  - wpłat z tytułu mandatów karnych kredytowanych,
  - wpłat kar grzywny z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (grzywny DPO),
  - wpłat z tytułu kosztów postępowania przed organami podatkowymi,
  - wpłat gotówkowych dokonywanych przez poborców skarbowych, kontrolerów, egzekutorów, komornika zwanych z tytułu  kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej
  c) nr rachunku 41 1010 1010 0350 9913 9120 0000                                                                                    
  - wpłat z tytułu sum depozytowych

  d) pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  27 1010 0071 2223 1430 4400 0000
  Opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Iłży
  Filia w Szydłowcu
  ul. Rynek 2
  26-500 Szydłowiec
  06 9129 0001 0090 0900 3317 0001