Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • 48 61 70 081
  • 48 61 76 317
  • 48 61 76 318

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala

  • 48 61 70 081, 48 61 76 317, 48 61 76 318

  Sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowegow Szydłowcu, Kancelaria

  • 48 61 70 081, 48 61 76 317, 48 61 76 318

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia  SWW

  • Kierujący komórką tel. 48 61 70 081 w. 126

  Referat Rachunkowości i Spraw Wierzycielskich SER

  • Kierownik Referatu  tel. 48 61 70 081 w. 114
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel.  48 61 70 081 w. 114, 131, 132, 216
  • księgowość podatku VAT tel. 48 61 70 081 w. 114
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel.  48 61 70 081 w. 114
  • księgowość podatku PIT tel. 48 61 70 081 w. 131, 132, 216
  • księgowość podatku CIT tel. 48 61 70 081 w. 114
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 48 61 70 081 w. 114
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 48 61 70 081 w. 131, 216
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 48 61 70 081 w. 131, 216
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 48 61 70 081 w. 114, 131, 132, 216
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 48 61 70 081 w. 131, 216
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 48 61 70 081 w. 131, 216
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 48 61 70 081 w. 131, 216
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 48 61 70 081 w. 131, 216
  • zwroty VAT tel. 48 61 70 081 w. 114

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel., fax. 48 61 76 316, 48 61 70 081 w. 137
  • Pracownicy tel., fax. 48 61 76 316, 48 61 70 081 w. 122, 135, 123

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKA

  • Kierownik referatu tel. 48 61 70 081 w. 112
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 48 61 70 081 w. 217, 105
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 48 61 70 081 w. 217, 105
  • potwierdzanie zarejestrowania podmiotu jako  podatnika VAT/VAT-UE tel. 48 61 70 081 w. 217, 105
  • zwroty VAT tel.  48 61 70 081 w. 112, 113, 129
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), tel. 48 61 70 081 w. 113, 129
  • pozostałe  sprawy  tel. 48 61 70 081 w. 112, 113 129
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 48 61 70 081 w. 112, 113, 129
  • Czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych tel. 48 61 70 081 w. 112, 113 129
  • wymiana informacji podatkowych  tel. 48 61 70 081 w. 129
  • prowadzenie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów podatkowych tel. 48 61 70 081 w. 112, 113, 129

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierujący komórką tel. 48 61 70 081 w. 115
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 48 61 70 081 w. 205, 206, 210
  • kasy fiskalne, PCC, SD tel. 48 61 70 081 w. 210
  • deklaracje płatników i zeznania podatników podatku PIT, PPR, PPE, PPW, CIT (bez wpłat) tel. 48 61 70 081 w. 205, 206
  • wydawanie zaświadczeń tel. 48 61 70 081 w. 205. 206. 210

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierujący komórką tel. 48 61 70 081 w. 121
  • postępowania podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, SD tel. 48 61 70 081 w. 121, 221
  • postępowania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe tel. 48 61 70 081 w. 121, 221
  • wniosków o wydanie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT tel. 48 61 70 081 w. 121, 221
  • wniosków o ograniczenie poboru zaliczek tel. 48 61 70 081 w. 121, 221
  • wniosków o dokonanie zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej tel. 48 61 70 081 w. 121, 221

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej i Spraw Karnych Skarbowych SKP

  • Kierujący komórką tel. 48 61 70 081 w. 130
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 48 61 70 081 w. 130, 109
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 48 61 70 081 w. 109, 102
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 48 617 00 81 w. 109, 102
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 48 61 70 081 w. 109, 102
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 12:24 Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2022 15:20
  Autor: Janusz Zawodnik - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz