Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Każdy pracownik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
  Urząd Skarbowy w Szydłowcu posiada:
  - windę dla osób niepełnosprawnych,
  - toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
  W oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu informuje, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i  w związku z tym wymagające pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Szydłowcu, mogą korzystać z takiej pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, w szczególności:
  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (pracownik urzędu),
  2) korzystania z poczty elektronicznej,
  3) przesyłania faksów,
  4) korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić taką potrzebę ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej lub za pomocą faksu), co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem na adres:
  Urząd Skarbowy Szydłowiec
  ul. Widok 6
  26-500 Szydłowiec

  lub 
  1) na adres e-mail: us.szydlowiec@mf.gov.pl
  2) telefonicznie na nr: 48 617 00 81 wew. 128
  3) fax nr: 48 617 63 16

  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

  W budynku Urzędu Skarbowego w Szydłowcu usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne oraz przystosowano budynek do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

  • na parterze obsługi osób niepełnosprawnych dokonują osoby pracujące na sali obsługi klienta, w razie koniecznośc, jest możliwość wezwania przeszkolonego pracownika urzędu (z pok. nr 28 tel. 48 617 00 81 wew. 128), który posiada kwalifikacje umożliwiajace obsługę osób niepełnosprawnych (niedosłyszących),
  • •informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są przy stanowisku nr 4 INFORMACJA lub pod numerem telefonu tel. 48 617 00 81 wew. 205,
  • •wejście główne znajduje się na parterze, wjazd możliwy jest dzięki zastosowaniu windy dla osób niepełnosprawnych, bez przeszkód w postaci progów, drzwi są szeroki i jednoskrzydłowe,
  • •sala obsługi klienta - znajduje się na parterze budynku, drzwi do sal umożliwiają przejazd wózka inwalidzkiego,
  • •toaleta dla osób niepełnosprawnych - znajduje się na parterze między salą obsługi klienta, a budynkiem biurowym,
  • •dogodna komunikacja - Sala obsługi i budynek biurowy znajdują się na tym samym poziomie, osoba niepełnosprawna ma możliwość wezwania pracownika z zamkniętej części budynku biurowego za pomocą domofonu, który umieszczony jest po lewej stronie na ścianie przed zamkniętymi drzwiami do części piętrowej budynku.