Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala 22 54 86 800
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 54 86 808
  Dział do spraw Sekretariatu SWS

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 813

  Pierwszy Dział Rachunkowości SER-1

  • Kierownik działu  tel. 22 54 86 746
  • Księgowość podatku VAT oraz księgowość zwroty z podatku VAT tel. 22 54 86 754
  • Księgowość podatku PIT-36 tel. 22 54 86 747
  • Księgowość podatku PIT-36L tel. 22 54 86 745
  • Księgowość podatku PIT-28 tel. 22 54 86 745
  • Księgowość - sumy depozytowe tel. 22 54 86 748
  • Księgowość - koordynator tel. 22 54 86 749
  • Księgowość tel. 22 54 86 766

  Drugi Dział Rachunkowości SER-2

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 756
  • Księgowość podatku PIT-4  tel. 22 54 86 758
  • Księgowość podatku PIT-37 tel. 22 54 86 757/760
  • Księgowość podatku CIT tel. 22 54 86 854
  • Księgowość podatku  KP, PCC, SD  tel. 22 54 86 760
  • Księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 22 54 86 763
  • Księgowość w zakresie Kwot do wyjaśnienia  tel. 22 54 86 793

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 740
  • Pracownicy tel. 22 54-86-736 / 737 / 797 / 738 / 739 / 741 / 742 / 743 / 744

  Dział Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 750
  • Postępowania w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 22 54 86 838 / 759

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik referatu tel. 22 54 86 761
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 54-86-755 / 762 / 826 / 788

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  • Kierownik działu – tel. 22 54 86 907
  • zadania w zakresie obsługi podatników niebędących osobami fizycznymi (spółki, wspólnoty itp.), takie jak: obsługa zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych NIP 2, NIP-8, zgłoszeń rejestracyjnych/aktualizacyjnych VAT-R (w tym rejestracja do VAT UE), pełnomocnictw UPL-1, wydawanie zaświadczeń certyfikat rezydencji, potwierdzeń nadania NIP  tel. 22 54 86 908 / 920 / 934
  • zadania w zakresie obsługi podatników będących osobami fizycznymi, takie jak: obsługa zgłoszeń/wniosków identyfikacyjnych/aktualizacyjnych NIP-7, CEIDG-1, ZAP-3, zgłoszeń aktualizacyjnych VAT-R  tel. 22 54 86 909 / 910 / 876 / 878
  • zadania w zakresie obsługi pełnomocnictw  UPL-1 podatników będących osobami fizycznymi  tel. 22 54 86 906
  • zadania w zakresie wydawania zaświadczeń certyfikat rezydencji, potwierdzeń nadania NIP podatnikom będącym osobami fizycznymi tel. 22 54 86 906 / 987
  • zadania w zakresie obsługi zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R (w tym rejestracja do VAT UE) podatników będących osobami fizycznymi tele. 22 54 86 874 / 868
  • zadania w zakresie obsługi zgłoszeń rejestracyjnych/aktualizacyjnych AKC-R tel. 22 54 86 987 / 906

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 903
  • Koordynator Sali Obsługi Podatnika tel. 22 54 86 937
  • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach tel. 22 54 86 954 / 953
  • Zaświadczenia o niezaleganiu w akcyzie i należnościach celnych tel. 22 54 86 955 / 956
  • Zaświadczenia o dochodach i inne tel. 22 54 86 939 / 940
  • Wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 54 86 955 / 956
  • Otwieranie, zamykanie oraz poświadczanie ewidencji wypłaconych/wydanych wygranych oraz poświadczanie rejestru zaświadczeń o wydanych wygranych tel. 22 54 86 955 / 956
  • Kasy fiskalne tel. 22 54 86 925
  • Informacje dot. opodatkowania umów najmu tel. 22 54 86 928

  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 976
  • wprowadzanie danych z zeznań PIT-37 22 54 86 931 / 924
  • wprowadzanie danych z zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-28 tel. 22 54 86 930 / 918
  • wprowadzanie danych z deklaracji VAT tel. 22 54 86 918
  • wprowadzanie danych z zeznań PIT-38 i PIT-39 tel. 22 54 86 924
  • wprowadzanie danych z informacji PIT-11,PIT-11A, PIT-11C tel. 22 54 86 924 / 918 / 930 / 931
  • wprowadzanie danych z informacji PIT-4R, PIT-8AR tel. 22 54 86 918                                                                            
  • wydawanie kserokopii zeznań podatkowych tel. 22 54 86 931
  • wprowadzanie i obsługa aktów notarialnych tel. 22 54 86 927

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik działu tel.22 54 86 707
  • Postępowania podatkowe VAT (pokontrolne) tel. 22 54 86 706 / 712 / 715
  • Postępowania podatkowe CIT i PIT tel. 22 54 86 708

  Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 722
  • Karta podatkowa i ryczałt od przychodów osób duchownych tel. 22 54 86 723
  • Działy specjalne produkcji rolnej tel. 22 54 86 724
  • Orzecznictwo w podatku dochodowym (dot. dochodów osób fizycznych nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym z tyt. Sprzedaży nieruchomości; orzekanie o zakresie odpowiedzialności spadkobierców, odpowiedzialność płatnika, stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym) tel. 22 54 86 724 / 723

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 823
  • Deklaracje podatku akcyzowego tel. 22 54 86 734 / 721 / 828 / 929
  • Obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel. 22 54 86 824 / 709
  • Czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT tel. 22 54 86 831 / 821 / 822

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 912
  • Czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel.  22 54 86 914 / 915
  • Czynności sprawdzające w zakresie VAT-23  tel. 22 54 86 919 / 848
  • Obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 54 86 935
  • Split payment  tel. 22 54 86 935
  • Przywrócenia i wykreślenia z VAT tel. 22 54 86 935
  • Wnioski o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT tel. 22 54 86 935

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 916
  • zeznania podatników podatku dochodowego od osób prawnych CIT, WZP, WZS (bez wpłat zaliczek), sprawozdania finansowe  tel.22 54 86 911
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. zeznań PIT-37, PIT-38 tel.22 54 86 917
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. zeznań  PIT-36, PIT-36L, PIT-28 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR (bez wpłat zaliczek) tel.22 54 86 926, tel.22 54 86 936
  • wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków bezpośrednich (podatki dochodowe)  tel. 22 54 86 995

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  • Kierownik referatu tel. 22 54 86 923
  • Czynności sprawdzające w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości tel. 22 54 86 933
  • Czynności analityczne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych tel. 22 54 86 932

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik działu tel.  22 54 86 815
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 54 86 816 / 817 / 818 / 922

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 718
  • Wprowadzanie danych z deklaracji PCC i SD tel. 22 54 86 714
  • Postępowania podatkowe oraz wnioski o stwierdzenie nadpłaty  PCC tel. 22 54 86 711
  • Postępowania podatkowe SD tel. 22 54 86 711
  • Zaświadczenia dot. PCC i SD tel. 22 54 86 710
  • Wnioski o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym tel. 22 54 86 710

  Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 731
  • Prowadzenie postępowań dla placówek dyplomatycznych tel. 22 54 86 727
  • Prowadzenie postępowań dotyczących zwrotów podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej tel. 22 54 86 728 / 729
  • Prowadzenie postępowań w zakresie zabezpieczeń akcyzowych tel. 22 54 86 725
  • Obsługa systemu EMCS tel. 22 54 86 726,
  • Prowadzenie postępowań dotyczących wydawania zezwoleń tel. 22 54 86 727
  • Zaświadczenia – 22 54 86 727 / 733

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Kierujący stanowiskiem tel. 22 54 86 833
  • Prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 22 54 86 832 / 833 / 856
  • Prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 22 54 86 832 / 833 / 856
  • Wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 22 54 86 833
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 12:10 Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2019 14:16
  Autor: Anita Siedlecka Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska