Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-8A, podatek zryczałtowany)
  82 1010 1010 0165 0622 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8)
  85 1010 1010 0165 0622 2100 0000

  podatek od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-12, VAT-23)
  35 1010 1010 0165 0622 2200 0000

  rachunek organu egzekucyjnego
  59 1010 1010 0165 0613 9120 0000

  za wydanie zaświadczenia lub wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych - opłata wynosi 50 zł, PIT-16A
  76 1010 1010 0165 0622 2700 0000

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)
  90 1010 0055 0201 4380 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa
  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  Opłata skarbowa:
  BANK CITY HANDLOWY

  18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

  Rachunki dochodów scentralizowanych - Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:
  a) 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 - należności z tyt. podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  b) 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 - należności celnych, kar pieniężnych w transporcie drogowym, mandatów kks i innych opłat pobieranych przez organy celne,
  c) 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 - opłata paliwowa.

  Rachunek sum depozytowych scentralizowany - Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:
  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
  - sum depozytowych zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe, zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe, z tyt. Dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucje, opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych, dopłaty do gier hazardowych, zaliczki na WIA i WIT.