Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • 22 54 86 958
  • 22 54 86 951.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala 22 54 86 800
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 54 86 808
   

  Dział Wsparcia SWW

  o    Kierownik działu tel. 22 54 86 813

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Sprawozdawczości, Analityki i Obsługi Sekretariatów SWW-1

  o   Kierujący stanowiskiem tel. 22 54 86 810

  Pierwszy Dział Rachunkowości SER-1

  o    Kierownik działu  tel. 22 54 86 746

  o    Księgowość podatku VAT oraz księgowość zwroty z podatku VAT tel. 22 54 86 754

  o    Księgowość - podatek dochodowy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą tel. 22 54 86 747

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Sum Depozytowych, Mandatów, Kosztów Egzekucyjnych i Komorników Sądowych SER1-1

  o   Kierujący stanowiskiem - księgowość - sumy depozytowe tel. 22 54 86 748

  Drugi Dział Rachunkowości SER-2

  o    Kierownik działu tel. 22 54 86 756

  o    Księgowość - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz KP, PCC, SD tel. 22 54 86 760

  o    Księgowość - podatek dochodowy od osób prawnych tel. 22 54 86 854

  o    Księgowość w zakresie kwot do wyjaśnienia  tel. 22 54 86 793

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  o    Kierownik działu tel. 22 54 86 740

  o    Pracownicy tel. 22 54-86-736 / 737 / 797 / 738 / 739 / 741 / 742 / 743 / 744

  Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich SEW-1

  o    Kierownik działu tel. 22 54 86 750

  o    Postępowania w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 22 54 86 838 / 759

  Drugi Dział  Spraw Wierzycielskich SEW-2

  o    Kierownik działu tel. 22 54 86 761

  o    wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 54-86-755 / 762 / 826 / 788

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  o    Kierownik działu – tel. 22 54 86 907

  o    zadania w zakresie obsługi podatników niebędących osobami fizycznymi (spółki, wspólnoty itp.), takie jak: obsługa zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych NIP 2, NIP-8, zgłoszeń rejestracyjnych/aktualizacyjnych VAT-R (w tym rejestracja do VAT UE), pełnomocnictw UPL-1, wydawanie zaświadczeń certyfikat rezydencji, potwierdzeń nadania NIP  tel. 22 54 86 908 / 920 / 934

  o    zadania w zakresie obsługi podatników będących osobami fizycznymi, takie jak: obsługa zgłoszeń/wniosków identyfikacyjnych/aktualizacyjnych NIP-7, CEIDG-1, ZAP-3, zgłoszeń aktualizacyjnych VAT-R  tel. 22 54 86 909 / 910 / 876 / 878

  o    zadania w zakresie obsługi pełnomocnictw  UPL-1 podatników będących osobami fizycznymi  tel. tel. 22 54 86 906 / 874 / 868

  o    zadania w zakresie wydawania zaświadczeń certyfikat rezydencji, potwierdzeń nadania NIP podatnikom będącym osobami fizycznymi tel. 22 54 86 906 / 909 / 910 / 876 / 878

  o    zadania w zakresie obsługi zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R (w tym rejestracja do VAT UE) podatników będących osobami fizycznymi tel. 22 54 86 874 / 868

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  o   Kierownik działu tel. 22 54 86 903

  o   Kasy fiskalne tel. 22 54 86 925

  o   Informacje dot. opodatkowania umów najmu tel. 22 54 86 928 / 903

  o   Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach tel. 22 54 86 954 / 957

  o   Zaświadczenia o dochodach i inne tel. 22 54 86 939 / 940 / 942

  o   Wydawanie wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 54 86 954

  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  o    Kierownik działu tel. 22 54 86 976

  o    wprowadzanie danych z zeznań PIT-37 22 54 86 931 / 924

  o    wprowadzanie danych z zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-28 tel. 22 54 86 930 / 918

  o    wprowadzanie danych z deklaracji VAT tel. 22 54 86 918

  o    wprowadzanie danych z zeznań PIT-38 i PIT-39 tel. 22 54 86 924

  o    wprowadzanie danych z informacji PIT-11,PIT-11A, PIT-11C tel. 22 54 86 924 / 918 / 930 / 931

  o    wprowadzanie danych z informacji PIT-4R, PIT-8AR tel. 22 54 86 918                                                                            

  o    wydawanie kserokopii zeznań podatkowych tel. 22 54 86 931

  o    wprowadzanie i obsługa aktów notarialnych tel. 22 54 86 927

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  o    Kierownik działu tel.22 54 86 707

  o    Postępowania podatkowe VAT (pokontrolne) tel. 22 54 86 706 / 712 / 715

  o    Postępowania podatkowe CIT i PIT tel. 22 54 86 708

  Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  o    Kierownik działu tel. 22 54 86 722

  o    Karta podatkowa i ryczałt od przychodów osób duchownych tel. 22 54 86 723

  o    Działy specjalne produkcji rolnej tel. 22 54 86 723

  o    Orzecznictwo w podatku dochodowym (dot. dochodów osób fizycznych nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym z tyt. Sprzedaży nieruchomości; orzekanie o zakresie odpowiedzialności spadkobierców,
  odpowiedzialność płatnika, stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym) tel. 22 54 86 724 / 723

  o    Czynności sprawdzające w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości tel. 22 54 86 933 / 923 / 932

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  o    Kierownik działu tel. 22 54 86 823

  o    Typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych tel. 22 54 86 821 / 822 / 831 / 832,

  o    Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym tel. 22 54 86 821 / 822/ 831 / 832

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających - Pliki JPK SKA1-1

  o    Kierownik referatu tel. 22 54 86 805

  o    Obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel. tel. 22 54 86 824 / 828 / 831 / 833

  o    Czynności sprawdzające w zakresie JPK tel. 22 54 86 824 / 828 / 831 / 833

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  o    Kierownik działu tel. 22 54 86 912

  o    Czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel.  22 54 86 914 / 915

  o    Czynności sprawdzające w zakresie VAT-23  tel. 22 54 86 919 / 848

  o    Obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 54 86 849 / 935

  o    Split payment  tel. 22 54 86 935

  o    Przywrócenia i wykreślenia z VAT tel. 22 54 86 935

  o    Wnioski o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT tel. 22 54 86 935

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  o    Kierownik działu tel. 22 54 86 916

  o    zeznania podatników podatku dochodowego od osób prawnych CIT, WZP, WZS (bez wpłat zaliczek), sprawozdania finansowe  tel.22 54 86 911

  o    czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. zeznań PIT-37, PIT-38 tel.22 54 86 917

  o    czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. zeznań  PIT-36, PIT-36L, PIT-28 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR (bez wpłat zaliczek) tel.22 54 86 926, tel.22 54 86 936

  o    wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków bezpośrednich (podatki dochodowe)  tel. 22 54 86 995

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  o    Kierownik referatu tel. 22 54 86 923

  o    Czynności sprawdzające w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości tel. 22 54 86 933

  o    Czynności analityczne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych tel. 22 54 86 932

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  o    Kierownik działu tel.  22 54 86 815

  o    prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 54 86 816 / 817 / 818 /820 / 922

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  o    Kierownik działu tel. 22 54 86 718

  o    Wprowadzanie danych z deklaracji PCC i SD tel. 22 54 86 714

  o    Postępowania podatkowe oraz wnioski o stwierdzenie nadpłaty  PCC tel. 22 54 86 711

  o    Postępowania podatkowe SD tel. 22 54 86 711

  o    Zaświadczenia dot. PCC i SD tel. 22 54 86 710

  o    Wnioski o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym tel. 22 54 86 710

  Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA

  o    Kierownik działu tel. 22 54 86 731

  o    Prowadzenie postępowań dotyczących zwrotów podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej tel. 22 54 86 720 / 728 / 729 / 733

  o    Prowadzenie postępowań określających zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowymtel. 22 54 86 725 / 732

  o    Zaświadczenia tel. 22 54 730 / 733

  Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA-1

  o    Kierownik referatu tel. 22 54 86 734

  o    Czynności sprawdzające z tyt. podatku akcyzowego od samochodów osobowych tel. 22 54 86 721 / 734

  o    Czynności sprawdzające z tyt. podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych tel. 22 54 86 709

  o    Obsługa bezpośrednia deklaracji podatku akcyzowego od samochodów osobowych tel. 22 54 86 943 / 944

  o    Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z tyt. podatku akcyzowego oraz zaświadczeń zapłaty podatku akcyzowego tel. 22 54 86 941

  o    Otwieranie, zamykanie oraz poświadczanie ewidencji wypłaconych/wydanych wygranych oraz poświadczanie rejestru zaświadczeń o wydanych wygranych tel. 22 54 86 941

  o    Rejestracja podatników podatku akcyzowego tel. 22 54 86 776

  Pierwsze Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA-2

  o   Kierujący Stanowiskiem tel. 22 54 86 725

  o   Prowadzenie postępowań w zakresie zabezpieczeń akcyzowych tel. 22 54 86 725 / 730

  o   Obsługa systemu EMCS tel. 22 54 86 725 / 726

  Drugie Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA-3

  o   Kierujący stanowiskiem tel. 22 54 86 727

  o   Prowadzenie postępowań dla placówek dyplomatycznych tel. 22 54 86 727

  o   Zaświadczenia tel. 22 54 86 727

  o   Prowadzenie postępowań dotyczących wydawania zezwoleń tel. 22 54 86 727

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  o    Kierownik referatu tel. 22 54 86 811

  o    Prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 22 54 86 811 / 812

  o    Prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 22 54 86 812

  o    Wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 22 54 86 811 / 812 / 806

  o    Obsługa sprawców wykroczeń skarbowych tel. 22 54 86 812 / 945

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 12:10 Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2021 14:42
  Autor: Anita Siedlecka Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska