Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • 22 54 86 958
  • 22 54 86 951.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala 22 54 86 800
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 54 86 808
   

  Dział Wsparcia SWW

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 813

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Sprawozdawczości, Analityki i Obsługi Sekretariatów SWW-1

  • Kierujący stanowiskiem tel. 22 54 86 810

  Pierwszy Dział Rachunkowości SER-1

  Skontaktuj się z nami. Porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu  tel. 22 54 86 746
  • Księgowość i zwroty z podatku VATtel. 22 54 86 754
  • Księgowość podatku PIT 36, PIT 36L, PIT 28tel. 22 54 86 745 / 747
  • Księgowość - ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych PIT 36, PIT 36L, PIT 28, VAT  tel. 22 54 86 749

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Sum Depozytowych, Mandatów, Kosztów Egzekucyjnych i Komorników Sądowych SER1-1

  • Kierujący stanowiskiem - księgowość - sumy depozytowe tel. 22 54 86 748

  Drugi Dział Rachunkowości SER-2

  Skontaktuj się z nami. Porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 756
  • Księgowość - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz KP, PCC, SD tel. 22 54 86 760
  • Księgowość - podatek dochodowy od osób prawnych tel. 22 54 86 854
  • Księgowość – płatnicy PIT-4R/PIT-8AR tel. 22 54 86 758 / 860
  • Księgowość w zakresie kwot do wyjaśnienia  tel. 22 54 86 793 / 763

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  Skontaktuj się z nami,Wybierz interesujący Cię sposób kontaktu:

  Zadaj pytanie e-mailem: see.warszawa.ursynow@mf.gov.pl stosując zasadę e-mail = kontakt telefoniczny (bez przesyłania dokumentów, deklaracji, wniosków itd.)

  lub porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 740
  • Pracownicy tel. 22 54-86-736 / 737 / 797 / 738 / 739 / 741 / 742 / 743 / 744

  Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich SEW-1

  Skontaktuj się z nami  Porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 750
  • Postępowania w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel.  22 54 86 836/ 838/ 759
  • Postępowania w sprawie orzeczenia odpowiedzialności osób trzecich tel. 22 54 86 799.

  Drugi Dział  Spraw Wierzycielskich SEW-2

  Skontaktuj się z nami. Porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 761
  • Wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 54-86-755 / 762 / 826 / 788 / 778

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  Skontaktuj się z nami. Wybierz interesujący Cię sposób kontaktu: zadaj pytanie e-mailem: ski.warszawa.ursynow@mf.gov.pl stosując zasadę e-mail = kontakt telefoniczny (bez przesyłania dokumentów, deklaracji, wniosków itd.) lub porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 907
  • Rejestracja zgłoszeń spółek, fundacji, wspólnot, stowarzyszeń: NIP-2, NIP-8, VAT-R, VATZ  tel. 22 54 86 920 / 934
  • Rejestracja zgłoszeń osób fizycznych: ZAP-3, NIP-7, CEIDG-1, VAT-R, VAT-Z tel. 22 54 86 909 / 910 / 878
  • Rejestracja pełnomocnictw UPL-1 tel. 22 54 86 987
  • Zaświadczenia potwierdzenia nadania NIP (NIP-5W) tel. 22 54 86 906
  • Oświadczenia o formie opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych tel. 22 54 86 903

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  Skontaktuj się z nami. Porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:  

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 937
  • Kasy fiskalne tel. 22 54 86 925
  • Informacja dot. umów najmu okazjonalnego tel. 22 54 86 928 / 903
  • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach tel. 22 54 86 954 / 957
  • Zaświadczenia o dochodach, potwierdzające status podatnika VAT, certyfikaty rezydencji podatkowej i inne tel. 22 54 86 939 / 942
  • Wydawanie wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 54 86 954 / 957

  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  Skontaktuj się z nami. Porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 976
  • wprowadzanie danych z zeznań PIT-37 22 54 86 931 / 924
  • wprowadzanie danych z zeznań  PIT-36L, PIT-28 tel. 22 54 86 930 / 918
  • wprowadzanie danych z deklaracji VAT tel. 22 54 86 918
  • wprowadzanie danych z zeznań PIT-38 i PIT-39 tel. 22 54 86 924
  • wydawanie kserokopii zeznań podatkowych tel. 22 54 86 931

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  Skontaktuj się z nami. Porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel.22 54 86 707
  • Postępowania podatkowe VAT (pokontrolne) tel. 22 54 86 706 / 712 / 715
  • Postępowania podatkowe PIT (pokontrolne - działalność gospodarcza) tel. 22 54 86 708
  • Postępowania podatkowe CIT tel. 22 54 86 708
  • Split payment tel. 22 54 86 712

  Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  Skontaktuj się z nami. Porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 722
  • Karta podatkowa i ryczałt od przychodów osób duchownych tel. 22 54 86 723
  • Działy specjalne produkcji rolnej tel. 22 54 86 723
  • Orzecznictwo w podatku dochodowym (dot. dochodów osób fizycznych nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym z tyt. Sprzedaży nieruchomości; orzekanie o zakresie odpowiedzialności spadkobierców, odpowiedzialność płatnika, stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym) tel. 22 54 86 724 / 723 / 923
  • Czynności sprawdzające w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości tel. 22 54 86 933 / 932

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  Skontaktuj się z nami. Porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 823
  • Typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych tel. 22 54 86 821 / 822 / 831 / 832
  • Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym tel. 22 54 86 821 / 822/ 831 / 832

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  Skontaktuj się z nami. Wybierz interesujący Cię sposób kontaktu:

  Zadaj pytanie e-mailem: ska2.warszawa.ursynow@mf.gov.pl stosując zasadę e-mail = kontakt telefoniczny (bez przesyłania dokumentów, deklaracji, wniosków itd.) lub porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 912
  • Czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel.  22 54 86 914 / 915
  • Czynności sprawdzające w zakresie VAT-23  tel. 22 54 86 919
  • Obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 54 86 849 / 935
  • Wnioski o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT tel. 22 54 86 935

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  Skontaktuj się z nami. Porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 916
  • Czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (bez wpłat zaliczek),   tel.22 54 86 911
  • Czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. zeznań PIT-37,  PIT-36L , DSF-1 (bez wpłat zaliczek)  tel.22 54 86 917
  • Czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. zeznań  PIT-36, PIT-38, PIT-28  oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR (bez wpłat zaliczek) tel.22 54 86 926, tel.22 54 86 936
  • Dochody zagraniczne – podatki dochodowe  tel. 22 54 86 995

  Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających - Pliki JPK SKA-4

   

  Skontaktuj się z nami. Porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 805
  • Obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel. 22 54 86 824 / 828 / 831 / 833 / 863
  • Czynności sprawdzające w zakresie JPK tel. 22 54 86 824 / 828 / 831 / 833 / 863
  • Przywrócenia i wykreślenia z VAT tel. 22 54 86 824 / 828 / 831 / 833 / 863

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  Skontaktuj się z nami. Porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel.  22 54 86 815
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 54 86 816 / 817 / 818 /820 / 922/ 848

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  Skontaktuj się z nami. Porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 718
  • Wprowadzanie danych z zeznań i zgłoszeń o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD tel. 22 54 86 714
  • Wprowadzanie danych z deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC tel. 22 54 86 710 / 713
  • Postępowania podatkowe oraz wnioski o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych PCC tel. 22 54 86 711
  • Postępowania podatkowe w sprawie podatku od spadków i darowizn SD tel. 22 54 86 711
  • Zaświadczenia dot. podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn tel. 22 54 86 710
  • Wnioski o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym tel. 22 54 86 710
  • Opłaty od środków spożywczych i opłaty od napojów alkoholowych tel. 22 54 86 711

  Pierwszy Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA-1

  Skontaktuj się z nami. Wybierz interesujący Cię sposób kontaktu:

  Zadaj pytanie e-mailem: spa1.warszawa.ursynow@mf.gov.pl stosując zasadę e-mail = kontakt telefoniczny (bez przesyłania dokumentów, deklaracji, wniosków itd.) lub porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 727
  • Postępowania dot. obrotu krajowego i transakcji wewnątrzwspólnotowych tel. 22 54 86 725 / 732 / 733 / 734
  • Postępowania podatkowe w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych za zobowiązania podatkowe w podatku akcyzowym tel. 22 54 86 732 / 734 / 730 / 721
  • Zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego tel. 22 54 86 727
  • Postępowania w zakresie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych tel. 22 54 86 725

  Drugi Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA-2

  Skontaktuj się z nami. Wybierz interesujący Cię sposób kontaktu:

  Zadaj pytanie e-mailem: spa2.warszawa.ursynow@mf.gov.pl stosując zasadę e-mail = kontakt telefoniczny (bez przesyłania dokumentów, deklaracji, wniosków itd.) lub porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 728
  • Zwroty podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportutel. 22 54 86  728/ 729 / 733 / 983
  • Zwroty i zwolnienia dla placówek dyplomatycznychtel. 22 54 86 727

  Trzeci Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA-3

  Skontaktuj się z nami. Wybierz interesujący Cię sposób kontaktu:

  Zadaj pytanie e-mailem: spa3.warszawa.ursynow@mf.gov.pl stosując zasadę e-mail = kontakt telefoniczny (bez przesyłania dokumentów, deklaracji, wniosków itd.) lub porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik działu tel. 22 54 86 709
  • Wydawanie potwierdzeń braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego dla pojazdów dostawczych do 3,5t, wnioski WZBO tel. 22 54 86 869 / 879
  • Akcyza od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, w tym deklaracje AKC-US i potwierdzenia zapłaty tel. 22 54 86 884 / 869 / 885 / 944
  • Zwolnienia dla samochodów elektrycznych, hybrydowych, zabytkowych, specjalistycznych oraz mienie przesiedlenia, wnioski WZZA tel. 22 54 86 885
  • Obsługa deklaracji dla podatku akcyzowego (m.in. AKC-4/4zo, AKC-UA, POG-5, ZPNW, OPAL, AKC-WW) tel. 22 54 86 709 / 790
  • Zgłoszenia rejestracyjne uproszczone AKC-RU do SENT -  AKCYZA, wnioski o wydanie kodów transakcyjnych, poświadczanie i zamykanie ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych nagród w danym roku, zaświadczenia w zakresie podatku akcyzowego wydawane w trybie art. 306a Ordynacji Podatkowej tel.22 54 86 776

  Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA-4

  Skontaktuj się z nami. Wybierz interesujący Cię sposób kontaktu:

  Zadaj pytanie e-mailem: spa4.warszawa.ursynow@mf.gov.pl stosując zasadę e-mail = kontakt telefoniczny (bez przesyłania dokumentów, deklaracji, wniosków itd.) lub porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Kierownik referatu tel. 22 54 86 725
  • Zabezpieczenia akcyzowe tel. 22 54 86 725 / 730
  • Saldowanie zabezpieczeń akcyzowych tel. 22 54 86 726 / 861

  Mandaty

  Skontaktuj się z nami. Wybierz interesujący Cię sposób kontaktu:

  Zadaj pytanie e-mailem: karny.us.warszawa.ursynow@mf.gov.pl stosując zasadę e-mail = kontakt telefoniczny (bez przesyłania dokumentów, deklaracji, wniosków itd.) lub porozmawiaj z pracownikiem przez telefon:

  • Wykroczenia skarbowe tel. 22 54 86 806 / 945

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 12:10 Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2023 08:21
  Autor: Anita Siedlecka Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Hubert Leonik