Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Podstawowe stanowiska do spraw bezpośredniej obsługi podatników zlokalizowane są w Salach Obsługi Podatnika, w szczególności można:

  • pobrać i złożyć wszelkie rodzaje formularzy obowiązujących w kontaktach z urzędem,
  • złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie o żądanej treści,
  • złożyć wszelkie dokumenty i wnioski.

  Większość spraw można załatwić również poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika (konto jest bezpłatne) na platformie ePUAP.

  Karty informacyjne:

  1. Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzajace stan zaleglości (plik PDF 303 KB).
  2. Uzyskanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, należnym podatku, obrotach (plik PDF 302 KB).
  3. Uzyskanie wypisu zaświadczenia z Rejestru Zastawów Skarbowych (plik 298 pdf KB).
  4. Uzyskanie numeru ewidencyjnego dla kasy rejestrujacej (plik 292 pdf KB).
  5. Zaprzestanie ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej (plik pdf 292 KB).
  6. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (plik pdf 297 KB).