Telefony

  Telefony

  Telefony

  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 51 13 501

  Dział ds. Sekretariatu (SWS)

  • Kierownik działu tel. 22 51 13 538
   Dział Rachunkowości SER
  • Kierownik działu  tel. 22 51 13 517
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 22 51 13 513
  • księgowość podatku VAT – realizacja zadań:
   Podatnicy litery: A, G, M, N, V, L, Ł tel. 22 51 13 518
   Podatnicy litery: O, P, R, I tel. 22 51 13 569
   Podatnicy litery: F, Q, D, N, J tel. 22 51 13 569
   Podatnicy litery: B, C, S, U, X, Y, Z tel. 22 51 13 553
   Podatnicy litery: W, T, H, K, E tel. 22 51 13 572
  • MOSS tel. 22 51 13 548

  Wieloosobowe stanowisko ds. Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik tel.  22 51 13 511
  • Pracownicy tel. 22 51 13 544, 51 13 511

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 22 51 13 543
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, zabezpieczeń, wstrzymania wykonania decyzji, ustanowienia/wykreślenia hipoteki, zastawów skarbowych i in. tel. 22 51 13 543, 51 13 519
  • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych – realizacja zadań:
   Podatnicy litery: od A do L tel. 22 51 13 552
   Podatnicy litery: od Ł do Ż tel. 22 51 13 519

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

  • Kierownik referatu tel. 22 51 13 510
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-7 tel. 22 51 13 525
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 51 13 525
  • wydawanie zaświadczeń (potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 22 51 13 525

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 22 51 13 538
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 51 13 550
  • kancelaria tel. 22 51 13 551
  • kasy fiskalne i zaświadczenia vat czynny tel. 22 51 13 550

  Pierwszy Referat Postępowań Podatkowych dla Uprawnionych Podmiotów Zagranicznych SPV-1 (Vat-Refund)

  • Kierownik referatu tel. 22 51 13 522
  • Pracownicy tel. 22 51 13 564, 51 13 576, 51 13 566

  Drugi Referat Postępowań Podatkowych dla Uprawnionych Podmiotów Zagranicznych SPV-2 (Vat-Refund)

  • Kierownik referatu tel. 22 51 13 526
  • Pracownicy tel. 22 51 13 537, 51 13 532

  Trzeci Referat Postępowań Podatkowych dla Uprawnionych Podmiotów Zagranicznych SPV-3 (Vat-Refund)

  • Kierownik referatu tel. 22 51 13 524
  • Pracownicy tel. 22 51 13 563

  Czwarty Referat Postępowań Podatkowych dla Uprawnionych Podmiotów Zagranicznych SPV-4 (Vat-Refund)

  • Kierownik referatu tel. 22 51 13 562
  • Pracownicy tel. 22 51 13 561, 51 13 528, 51 13 584, 51 13 573, 51 13 574, 51 13 561

  Piąty Referat Postępowań Podatkowych dla Uprawnionych Podmiotów Zagranicznych SPV-5 (Vat-Refund)

  • Kierownik referatu tel. 22 51 13 562
  • Pracownicy tel. 22 51 13 593, 51 13 583, 51 13 589

  Referat Postępowań Podatkowych SPV-6

  • Kierownik referatu tel. 22 51 13 497
  • postępowania podatkowe/orzecznictwo tel. 22 51 13 536
  • nadpłaty tel. 22 51 13 536
  • ambasady 22 51 13 581

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik referatu tel. 22 51 13 540
  • Deklaracje 22 51 13 565, 51 13 559
  • MOSS 22 51 13 559
  • Obsługa JPK 22 51 13 508

  Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 51 13 560
  • zwroty VAT, czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT, realizacja pozostałych zadań:
   Podatnicy litery: G, H, D, U, A, B tel. 22 51 13 541
   Podatnicy litery: L, C, K, N, E, W tel. 22 51 13 556

  Trzeci Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik referatu tel. 22 51 13 560
  • Zwroty VAT, czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT, realizacja pozostałych zadań:
   Podatnicy litery: S, P, J, I, X, Y, Z, Q, O, M tel. 22 51 13 571
   Podatnicy litery: T, R, V, F tel. 22 51 13 567

  Czwarty Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  • Kierownik referatu tel. 22 51 13 507
  • Pracownicy tel. 22 51 13 514

  Wieloosobowe stanowisko ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej SKM

  • Kierownik referatu tel. 22 51 13 507
  • wymiana informacji podatkowych, obsługa VAT-UE tel. 22 51 13 535

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik działu tel. 22 51 13 506
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 51 13 594, 51 13 582, 51 13 585, 651 13 512, 51 13 533

  Jednoosobowe stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 22 51 13 590, 51 13 509
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 22 51 13 590
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 08:49 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2019 12:08
  Autor: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anna Sieczkowska